Tâm thư Thành Đạo PL 2565 và xuân Nhâm Dần 2022

PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẢN THỆ TĂNG GIÀ

*****

HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ 

TÂM THƯ

THẾ TÔN THÀNH ĐẠO PL.2565 và XUÂN NHÂM DẦN 2022

duc-thich-ca-thanh-dao 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Già Nhị Bộ và đồng bào Phật tử các giới;

Kính bạch chư Tôn đức; Thưa liệt quý vị!

Sau khi đức Thế Tôn thành đạo ở Bồ đề Đạo tràng và trước khi chuyển vận pháp luân tại vườn Nai, Ngài chiêm nghiệm và quán chiếu sâu sắc đối với pháp do tự thân Ngài mới chứng ngộ, như sau: “Pháp do Như lai mới chứng ngộ, pháp ấy sâu thẳm, vi diệu, cao quý, siêu lý luận, chỉ có người trí mới hiểu thấu, còn đa số quần chúng thì đam mê ái dục, chạy theo ái dục, khó mà thấy được pháp y tánh duyên khởi; khó mà thấy được hết thảy hành là tịch tịnh… Nếu ta thuyết pháp mà họ không hiểu, thì quả thật khó lòng cho ta”.1

Bấy giờ, Phạm thiên Sahampati tiếp xúc được luồng tư duy ấy từ đức Thế Tôn, liền xuất hiện trước mặt Ngài chắp tay cung kính, bạch rằng:

“Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp! Bạch đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp!

Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời sẽ bị nguy hại, nếu họ không được nghe chánh pháp. Nếu những vị này được nghe chánh pháp, chắc chắn họ sẽ được thông hiểu”.2

Nếu không có đức Thế Tôn thành đạo và nếu không có Phạm thiên Sahampati cung thỉnh đức Thế Tôn chuyển vận pháp luân, thì thế gian này mãi mãi sống trong đêm dài tăm tối khổ đau, nhân loại sẽ không có ngày lễ trọng đại này để quy hướng và muôn loài chúng sanh vĩnh viễn không có mặt trời chân lý rọi soi, để nuôi dưỡng trái tim trí tuệ và từ bi; bao dung và hỷ xả.

Nhưng, may mắn thay, cho muôn loài chúng sanh ở trong thế gian này, cách đây hơn hai mươi sáu thế kỷ, đức Thế Tôn đã thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề và đã được Phạm thiên Sahampati, vị chúa tể của thế giới trời người, cầu thỉnh đức Thế Tôn chuyển vận pháp luân, bật sáng ngọn đèn chánh pháp, hàn gắn lại những gì giữa thế gian đã bị đổ vỡ; dựng đứng lại những gì đã làm cho thế gian bị xiêu vẹo; bật ngọn đèn chân lý cho mọi người thấy và chỉ đường cho mọi người đi đến nơi cao quý, an lạc và hạnh phúc, đã mở ra cho nhân loại một mùa xuân mới, ấy là mùa xuân của ánh sáng trí tuệ và từ bi; đã mở ra cho muôn loài chúng sanh một cách nhìn mới, ấy là cách nhìn các pháp “tương quan y tánh duyên khởi và vận hành ở trong thể tánh tịch tịnh”.

Đại lễ đức Thế Tôn Thành Đạo, Phật lịch 2565, và mùa xuân năm Nhâm dần đang trở về trên quê hương Việt Nam thương yêu và cùng với toàn thể nhân loại trên hành tinh xanh trân quí này.

Tôi kính cẩn phụng hành ủy nhiệm của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam, cung thỉnh chư Tôn đức Tăng-già nhị bộ và toàn thể Phật tử các giới, hãy cùng nhau hòa hợp trong thanh tịnh, chiêm nghiệm giáo pháp do đức Thế Tôn chứng ngộ trong đêm thành đạo một cách sâu xa, đối với “Pháp y tánh duyên khởi” và “hết thảy hành đều tịch tịnh”, để các loại phiền não, như tham dục, sân hận, si mê, kiêu mạn, kiến chấp nơi tâm của mỗi chúng ta tự lắng xuống; khiến cho trí tuệ, tâm từ bi, tính khoan dung, đức độ lượng, phát sinh từ nơi những tâm hành tịch lặng của mỗi chúng ta; để y báo, chánh báo của toàn thể Tăng Ni Phật tử ở đâu, cũng đều trang nghiêm thanh tịnh, nhằm đóng góp sự trang nghiêm thanh tịnh ấy, cho cộng đồng nhân loại với những hy vọng, có thể ngăn chặn phần nào đạo đức suy thoái của xã hội và những tai ương dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, do những đam mê ái dục, chạy theo ái dục, phóng túng theo hướng trục vật của đa số quần chúng bị dụ dỗ mê hoặc, bởi những lý thuyết điên đảo, kích dục tà vạy, do từ một số người đam mê quyền lực và những phe nhóm trục vật tạo nên.

Và, nhân dịp mùa Thành đạo của đức Thế Tôn, Phật lịch 2565 và mùa xuân Di-lặc, năm Nhâm dần, tôi xin thay mặt chư Tôn đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam, kính cẩn chia sẻ đến chư Tôn đức và liệt quí vị một số ước nguyện như sau:

  1. Nguyện sống theo hạnh thiểu dục tri túc để cúng dường đại lễ đức Thế Tôn Thành đạo và đón mừng xuân Di lặc Nhâm dần;
  1. Nguyện luôn quán chiếu “thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã…”, để phát sinh trí tuệ và tăng trưởng đạo lực, buông bỏ mọi kiến chấp, nhằm dâng lên cúng dường đại lễ Thành đạo của đức Thế Tôn và đón mừng xuân Di lặc Nhâm dần.
  2. Nguyện lắng nghe, học hỏi và thực hành chánh pháp ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng với tâm không mỏi mệt, với tâm bồ đề không thoái chuyển, để thấu rõ lý sự vô ngại và vô ngại ngay ở trong mọi sự hành hoạt hằng ngày của mỗi tự thân chúng ta, tạo thành nội lực bất khả hoại, trước những biến hoại và giả trá của các pháp thế gian, góp phần trang nghiêm vào tịnh độ của chư Phật, để cúng dường đại lễ Thành đạo của đức Thế Tôn và đón mừng xuân Di lặc Nhâm dần;
  3. Nguyện đời đời sinh ra ở đâu, dưới bất cứ hình thức nào, tất cả chúng ta đều làm bà con quyến thuộc trong ánh đạo từ bi, thực hành chánh pháp, đem lại lợi lạc cho muôn loài chúng sanh, để cúng dường đại lễ Thành đạo của đức Thế Tôn và đón mừng xuân Di lặc Nhâm dần;
  4. Nguyện cho thế giới loài người, ai ai cũng biết tin nhân quả, nguyện bỏ ác làm lành, giữ tâm ý trong sạch, để mùa xuân cao quý không còn là những ước mơ mà trở thành hiện thực, trong từng tâm hành của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và của hết thảy nhân loại, khiến cho người bệnh, người lo lắng về bệnh, người phòng hộ bệnh, người trị liệu bệnh, tất cả đều sống ở trong tâm hành an tịnh, như tâm hành rỗng lặng và ngời sáng của đức Thế Tôn cuối canh ba của đêm Thành đạo.

Kính bạch chư Tôn đức; Thưa liệt quý vị;

Chúng ta thường quán chiếu và thực hành những điều ước nguyện như thế, để thấy rõ đó là những tác nhân, tác duyên thù thắng, đẩy lùi bóng đêm, mở ra một sinh lộ đầy niềm tin, sức sống và hỷ lạc cho nhân loại và cả muôn loài chúng sanh; và chính tác nhân, tác duyên ấy là thần dược, lương dược không những trị liệu mọi tai nạn dịch bệnh, những biến đổi khí hậu, những tai nạn do chính tham dục của con người đã tạo ra cho nhau, cho muôn loài và cho cả thiên nhiên, mà còn có khả năng trị liệu mọi tai nạn, do sanh lão bệnh tử đem lại, mở ra cho nhân loại và chúng sanh một đạo lộ mới, ấy là đạo lộ giải thoát; một mùa xuân mới, ấy là mùa xuân của đạo đức và trí tuệ; mùa xuân của hùng lực và từ bi; mùa xuân của Tri khổ; Đoạn tập; Chứng diệt và Tu đạo.

Nhất tâm cầu nguyện đức Phật từ bi gia hộ và chứng minh cho tất cả chúng ta, vượt qua mọi chướng nạn, viên thành mọi hạnh nguyện, hết thảy mọi người và muôn loài chúng sanh thường trú ở trong mùa xuân của tự tính giác ngộ, tròn đầy hạnh phúc và an lạc.

Kính chúc chư Tôn đức và liệt quí vị, mùa đức Thế Tôn Thành Đạo và năm mới Nhâm dần vô lượng an lành.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Mùa Thế Tôn Thành Đạo, Phật lịch 2565, Chùa Giác Nguyên, ngày 08.12.Tân sửu.

TM.Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Hội Đồng Giáo giới GĐPTVN

Phó Thượng thủ: Tỷ kheo Thích Minh Nghĩa

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb