BHD GĐPT LÂM ĐỒNG SINH HOẠT GIAO LƯU VỚI BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

Sau khi về tu viện Quảng Hương Già Lam tham dự lễ Hiệp Kỵ GDPTVN ngày 78.4.2022. BHD GĐPT Lâm Đồng đã về tại Bà Rịa Vũng Tàu thăm chùa Thiên Quang, Xuyên Mộc, BRVT và có buổi sinh hoạt giao lưu cùng BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu vào lúc 8 giờ ngày 8.4.2022.
caf1c12e6c1aa244fb0b
z3325694809796_c65b258164a24ae009ae0655f6fc25e2
z3325694838902_3b34ca4750221e4fdc0377b94ee58673
z3325694840314_825df2507249543f800d1bac43ea4695
z3325694843451_f9d556518bffb4ce31e62a1744899a10
z3327181310808_fd943af77780d3ab65519690b2003113
z3327181323416_d7959592528fcad8431fae36435674bb
z3327181331042_306c45729509ed4fb700b1bae8c04b1b
z3327181339611_42d7b59d74bb62ac0666ef65cb8324ff
z3327181341764_c15a31eecb1a4ae33970ffd88fb2f5a5
z3327181341855_76d4d74310721633e774388ee1682192
z3327182630111_8fb3115da80f91512127bdbfaaf9667a
z3327182652036_21d8d7f2f3f710bac435d314e6a57f6a
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb