THIÊN ĐƯỜNG, ĐỊA NGỤC Ở ĐÂU ?

18-huyen-thoai-va-quan-niem-sai-lam-ve-thien-dinh

Câu chuyện này tôi đã được nghe một vị Hòa thượng kể trong một lớp học giáo lý cũng đã khá lâu, khi thầy giảng về cảnh giới thiên đường và địa ngục. Câu chuyện như sau:

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:

– Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không ?

– Thế ngài là ai ?

– Tôi là tướng quân.

Bất ngờ, thiền sư cười lớn :

– A ha ! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy, trông ông giống anh hàng thịt.

Tướng quân nổi giận, rút gươm :

– Tao băm xác mi ra !!!

Thiền sư vẫn điềm tĩnh:

– Này là mở cửa địa ngục.

Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:

– Xin… xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.

– Này là mở cửa thiên đường – thiền sư Ekaku mỉm cười.

Câu chuyện mang tính ẩn dụ nhiều tầng. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều tôn giáo đang lưu hành và hầu hết con người đều có một đức tin vào một tôn giáo nào đó. Các tôn giáo đều có vị giáo chủ riêng để họ tôn thờ và học hỏi giáo lý. Quan điểm về nhân sinh quan, vũ trụ quan và giáo lý  của các tôn giáo rất khác biệt nhau, đôi lúc có vẻ chống trái nhau nữa. Tuy nhiên tất cả các tôn giáo đều có một mục đích chung là khuyến khích  tín đồ làm việc thiện lương và lánh xa các điều ác. Để cụ thể hóa điều này hầu hết các tôn giáo đều  có hai nơi dành sẵn cho hai loại người khi chết sẽ trở về, đó là  THIÊN ĐƯỜNG dành cho người  sống thiện lương làm nhiều điều thiện, nơi khác đó là ĐỊA NGỤC dành cho người làm điều ác. Hầu hết chúng ta dù theo đạo nào đi nữa cũng đều đồng ý với quan niệm này, đó cũng là phương tiện mà giáo chủ của các tôn giáo dùng để răn dạy tín đồ của mình. Đã có đức tin vào tôn giáo thì tín đồ cũng không suy luận, kiểm chứng có, không vì đó là điều vi diệu mà người phàm phu chúng ta không thể nào kiểm chứng bằng trực quan được.

Tuy nhiên câu chuyện trên đây cho ta thấy Địa ngục và Thiên đường chưa hẳn chỉ là CẢNH GIỚI mà nó còn là TRẠNG THÁI nữa! Địa ngục và Thiên đường không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ ! Lành, dữ đều do tư tưởng, do trạng thái tâm thức của chúng ta ngay vào giây phút đó. Nếu trạng thái tâm thức của ta đang an nhiên tự tại và hỷ lạc thì lúc đó ta đang sống trong thiên đường, trái lại tâm ta đang giận dữ, sân hận và thù hằn thì cánh cửa địa ngục đang mở ra cho chúng ta vậy. Do đó cửa Thiên đường hay Địa ngục mở ra bất cứ lúc nào để đón chúng ta vào trong đó ngay bây giờ và ở đây đó các bạn.

Tâm Lễ

image2

tuc-gian-1505863618910

274ca7f992ea8e90d4d2d14148d256fa.png_wh860

hoangphap_an-lac_full_16172019_071727

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb