Huynh Trưởng và Giới luật

Huynh Trưởng và Giới luật

Đức Phật dạy: “Sau khi ta diệt độ, hãy tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa làm thầy” chính là giới luật dành cho người học Phật, và “Ở đâu giới luật còn thì Phật Pháp còn”. Tứ chúng của Đức Phật đều có giới luật tương ứng để thọ trì.

Xem thường giới luật là chính mình làm mất Phật Pháp, hủy hoại Phật Pháp. “Chính những đệ tử của Như Lai mới phá ngôi nhà Như Lai chứ ngoai đạo và kẻ khác không sao phá Buy grifulvin V được” là lời đức Phật đã tuyên bố hơn 2.500 năm trước.

Những Huynh Trưởng thiết tha với đạo pháp, thiết tha với lý tưởng GĐPT không thể thờ ơ khoanh tay đứng nhìn những hiện trạng coi thường giới Buy Topamax Online luật, sống bê tha phóng túng, không những làm mất uy tín bản thân mà còn làm mất niềm tin nơi mọi người, tạo kẻ hở cho mọi âm mưu phá hoại của kẻ xấu.

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!”, làm theo lời Phật dạy, cùng sách tấn nhau tu tập để trước hết là tự hoàn thiện bản thân, Phật hóa gia đình, mới có thể cùng nhau đóng góp xây dựng lý tưởng ngày mai tươi đẹp. Hình ảnh người Huynh Trưởng giữa cuộc đời quá đẹp do quá khứ các anh chị Tiền bối đã dày công xây dựng; các anh chị hiện tại đang phát huy, vun xới… Cũng chính vì thế mà nhiều người muốn lấy hình tướng đó để lòe đời chứ thực tế bản thân sống bê tha, coi thường giới luật, thậm chí không muốn thọ lãnh giới pháp để tu tập, chỉ lo trau chuốt bề ngoài, tự dối mình dối người, chẳng biết tàm quý… Chính những phần tử như thế đang phá hoại tổ chức chứ không ai khác.

Khi phát nguyện làm Huynh Trưởng tức là chọn lý tưởng Gia Đình Phật Tử làm lẽ sống thì chính các anh chị đang thực hành Bồ Tát nguyện; mang lợi ích đến cho chúng sanh (các thế hệ đàn em áo lam), hăng say với lý tưởng, hy sinh mọi quyền lợi cá nhân, gia đình để làm tròn hạnh nguyện người Huynh Trưởng là thực hành Bồ Tát hạnh. Để làm được điều đó không gì hơn là hãy nương tựa vào Bồ Tát giới mới là khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ.

Vừa qua, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu khuyến khích Huynh Trưởng nên thọ lãnh giới pháp (Thập Thiện hay Bồ Tát Giới) chính là muốn anh chị em chúng ta ”tri hành hợp nhất” và cùng nhau được hưởng lợi ích của việc thọ lãnh giới pháp, cùng nhau giữ gìn mối Đạo, giữ gìn nề nếp gia phong…

Có nhiều anh chị sợ rằng mình không kham nổi giới luật cho nên không dám nghĩ đến việc thọ lãnh giới pháp. Hiểu được điều phân vân của một số anh chị em nên Ban Hướng Dẫn đã cung thỉnh được Đại Đức Buy Cialis Super Active+ Online Pharmacy No Prescription Needed Cố Vấn Giáo Hạnh Thích Nhuận Châu thuyết giảng cho toàn thể Huynh Trưởng trong tỉnh thấu đáo về lợi ích của giới luật và sự cần thiết của việc thọ giới.

Là Huynh Trưởng, hàng ngũ nhận trách nhiệm thực hiện mục đích của tổ chức GĐPTVN là “đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật Tử chơn chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”, đòi hỏi chúng ta phải xứng đáng là những con người đứng ra đào luyện. Nghĩa là phải nhuần nhuyễn, mẫu mực trong cách sống, trong tu học, trong vai trò huấn luyện viên… về cả thân, khẩu, ý thì vấn đề thọ lãnh giới pháp cao hơn Đoàn Sinh là điều đương nhiên, là vấn đề cần thiết.

Hơn nữa, được thọ lãnh giới pháp là một quyền lợi cho chính bản thân mình “như người nghèo được của báu, như đêm tối gặp đèn, như người tù được thả, như kẻ đi xa được trở về …” thì tại sao chúng ta không mạnh dạn mà nhận lãnh, mà hưởng thọ? Giới là thầy cao cả không khác đức Phật còn ở đời. Người có giới luật như được đi trong hành lang an toàn, được bảo vệ khỏi sa ngã vào dòng đời, khỏi bị cuốn trôi, hụp lặn…

Nếu nói rằng tất cả Huynh Trưởng của Bà Rịa – Vũng Tàu đều thọ Bồ Tát giới hay Thập Thiện giới thì hơi quá lý tưởng. Nhưng thực tế nếu người Huynh Trưởng có tinh thần lo âu cho tổ chức, cho Đạo pháp, nhất là trong giai đoạn hiện nay, không gì tốt hơn là nổ lực tu tập, tự hoàn thiện nhân cách, nghiêm khắc với bản thân trước những cám dỗ của dòng đời, Phật hóa gia đình, sống đúng lời Phật dạy, biết hy sinh vì tổ chức, tạo mọi điều kiện để giúp đở người purchase Buy glucophage online rimonabant online khác cùng tu học thì việc thọ giới là điều hết sức cần thiết.

Hơn nữa, đã là Huynh Trưởng thì dù bất cứ ở đâu, lúc nào, mọi người vẫn xem anh chị là người của tổ chức GĐPTVN, đều đặt vào anh chị một niềm tin tưởng về đạo đức, thì việc trau dồi thân giáo là điều không thể xem nhẹ. Có như thế mới thật sự xây dựng tổ chức vững mạnh trường tồn, vượt qua mọi chướng duyên phân hóa từ mọi phía.

Thiện Thọ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb