Lễ tưởng niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Huyền tân viên tịch

z3660701718489_2535957267d2beee1430ec1ee8a3d388

Đức Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Hiền tự Thanh Huyền – Nguyên tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Nguyên chánh thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Nguyên trưởng ban Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam – sau 78 năm trụ thế Người đã thu thần thị tịch vào lúc 5 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 16.8.2022) tại Tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, Việt Nam, trụ thế 78 năm với 54 giới lạp.

Hành trạng của Ngài “Làm sứ giả Như Lai, ba cõi thong dong thả bước tiêu dao cùng pháp giới; mang hành trang Chư Tổ, một đời tự tại trải lòng phụng sự khắp quần sanh. Việc Tăng sai Ôn tha thiết phụng hành; tâm đại lượng ôm đàn con Áo Lam đi qua từng chặng đường gian khó. Cùng pháp lữ giữ nền chánh đạo, ngôi Giới Sư thanh tịnh trang nghiêm, dưới chiếu cỏ bao thế hệ ân triêm; hạt giống Bồ-đề nơi mỗi Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử được Ôn nuôi dưỡng…”

Hôm nay, ngày 24 tháng 7 Âm lịch năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566 (nhằm ngày 21.8.2022), nơi đài Phước Lạc Viên đang cử hành trà tỳ báo thân Người; cùng lúc tại Phật Ân Tự, Chư Tôn Giới Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam câu hội cùng Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN các cấp trên thế giới thành kính tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư GĐPT tân viên tịch.

Pháp sự được Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh: Hòa Thượng đạo hiệu Thích Minh Nghĩa, Đệ nhị Phó thượng thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Hòa Thượng đạo hiệu Thích Đức Thắng, Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó trưởng ban nội vụ Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Hòa Thượng đạo hiệu Thích Minh Tâm, Chánh thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó trưởng ban ngoại vụ Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; hiệp cùng sự hiện diện Chư Tôn Đức Tăng Ni nhị bộ trong Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Chư Tôn Đức xuất thân là Đoàn Viên GĐPT; Chư Tôn Đức Tăng trú xứ Phật Ân Tự.

Lam Viên GĐPTVN trang nghiêm kính lễ gồm: Đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN; đại diện Banh Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; đại diện Ban Hướng Dẫn và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT các tỉnh, thị trên toàn quốc.

Ban Biên Tập cùng anh chị em Cộng Tác Viên Trang Nhà cố gắng lưu giữ và xin được truyền tải lại đến Chư Tôn Đức, đến anh  chị em Lam Viên GĐPT những hình ảnh thâm tình xúc động nhưng không kém phần trang trọng của buổi lễ tưởng niệm Ân Sư tại già lam linh địa Phật Ân trong cùng giây phút báo thân Người hòa vào ngọn lửa trà tỳ, trả nhục thân tứ đại về cùng đất nước gió lửa nơi đài hóa thân Phước Lạc Viên…

HT. Thích Thái Hòa cung tuyên tiểu sử Cố Hòa Thượng tân viên tịch:

Dâng hoa & lễ phẩm cúng dường:

HT. Thích Minh Tâm đọc điếu văn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN:

Huynh Trưởng Nguyên Hoành – Lê Văn San kính dâng điếu văn của Đoàn Viên GĐPTVN các cấp trên thế giới.

Nhạc cử tưởng niệm Ân Sư:

Cử hành khoa nghi pháp sự:

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb