Lễ cấp phát hỗ trợ học phí

LỄ Cialis online buy CẤP PHÁT HỖ TRỢ HỌC PHÍ: VÒNG TAY ÁO LAM
NIÊN KHÓA (2010-2011)

Theo đề án hổ trợ học phí cho Huynh Trường Đoàn Sinh GĐPTVN ở các tỉnh về Sài Gòn thọ học cũng như đang theo học tại các tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được văn thư, 14 Ban Hướng Dẫn gởi về Trung Ương 285 hồ Sơ. Dựa theo những tiêu chí được nêu trong đề án. Phụ Tá Ủy Viên Xã Hội đặc trách học bổng trình BHD/TƯ duyệt 87 hồ sơ và 17 hồ sơ của năm 2009 được tiếp tục hổ trợ.

Tài prescription cialis generic Cialis for sale chánh hiện có:
– Chư Tôn Đức Cố Vấn : 50.000.000
– Tồn quỷ năm 2009 : 10.000.000
– Con anh Nguyên Hoành: 3.500.000
– Anh chị Khoa Phương: 69.630.000
Tổng cộng : 133.630.000

Số tiền chi cho 104 hồ sơ được xét duyệt và cấp phát chiều nay 25 tháng 12 năm 2010 là 132.000.000. Gồm:
– Ưu tiên 1 (được tiếp tục cấp từ 2009) – 17 em : 31.000.000
– Ưu tiên 2 (đang học tại Thành phố HCM và có sinh hoạt) – 19 em : 33.000.000
– Ưu tiên 3 (theo học tại các tỉnh, có sinh hoạt) – 34 em : 34.000.000
– Ưu tiên 4 (đang học tại TP.HCM, không đi sinh hoạt) – 34 em : 34.000.000

Vào lúc 15 giờ 00 Phụ Tadacip Tá Ủy Viên Xã Hội cho các em vân tập ở giảng đường chính đón phái đoàn BHD gồm anh Nguyên Tín Nguyễn Châu Trưởng Ban, Anh Nguyên Hoành Tổng Thư Ký, Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi Tổng thư ký Nội San Sen Trắng, Chị An Ủy Viên Doanh Tế BHD/TƯ/GDPTVN, và anh chị Khoa Phương nhà tài trợ chính.

Trước khi cấp phát chị ĐỖ NGỌC BÍCH Buy prednisolone online PHƯƠNG có đôi lời cùng BHD và các em nhận tiền hổ trợ học bổng VÒNG TAY ÁO LAM, rằng chị cũng đã từng là đoàn sinh Áo Lam khi còn Female Viagra Online ở quê nhà. Chị cũng đã được nghe Levitra Professional những câu chuyện dưới cờ. Chị cũng đã từng được hướng dẫn những bài phật pháp cơ bản cũng như những việc làm bé order acomplia nhỏ trong gia đình tuổi ấu thơ. Tuy không có gì to tác nhưng dịu ngọt êm đềm dễ thương khiến cho chị nghĩ mình phải làm một cái gì đó nhỏ thôi như công Buy Bactrim Online Pharmacy No Prescription Needed việc chiều nay, mong mai sau ra đời các em cũng lại tiếp tục công ác nhỏ ấy nối tiếp vòng tay này ngày càng rông lớn hơn. Anh Nguyên Hoành thì bày tỏ quyết tâm thực hiện quỹ Vòng Tay Áo Lam khi trong tay không có đồng nào. Thế nhưng Thiên Buy cialis professional online Long hộ pháp tôn thần sẽ ũng hộ chúng ta mà đưa đẩy Anh chị Khoa Phương đến với đạo tràng thực hiện công tác nầy. Xin tất cả hãy cố gắng hết sức trong phần việc của mình.Chị Ủy Viên Doanh Tế gởi tặng mỗi em một cuốn Sứ Mạng Áo Lam. Anh Nguyên Hoành đùa: Sứ mạng áo Lam đã Cialis Jelly được trao tận tay các em. Hãy tiếp nối không để nó dứt mất. Cuối cùng anh Nguyên Tín tán thán anh chị Khoa Phương, chư tôn đức, gia đình anh Nguyên Hoành chúc tất cả sức Levitra khỏe hạnh phúc và an lạc. Hồi hướng và dây thân ái./.


Nguồn: www.gdptthegioi.org

no prescription pharmacy online alt=”” />

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb