GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ I/2023.

z4160409870325_8349988d441b16432b49e86aac21920e
Thực hiện đề án của BHd BRVT năm 2023 về việc cũng cố đạo tâm và bổ sung kiến thức nội điển để làm hành trang trong tăng trưởng bản thân và phụng sự lý tưởng. Hằng năm GDPTBRVT tổ chức tối thiểu 5 kỳ tu BQT/năm. Phật sự này đã trở thành truyền thống.
Khóa tu BQT kỳ 1/2023 được tổ chức tại chùa Từ Quang vào ngày Rằm tháng 2 năm Quý Mão đã có 105 huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh Thiếu tham dự.
Trước đó vào lúc 6 giờ như thường lệ các huynh trưởng thọ Bồ-tát giới tại gia đã vân tập để tụng giới. năm nay đã có thêm một số huynh trưởng thọ Bồ-tát giới nên số lượng tham dự khá đông.
Thượng tọa Thích Từ Thanh, trú trì chùa Từ Quang, quang lâm chứng minh truyền giới. Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Bảo, trưởng ban CVGH.GĐPTBRVT đã quang lâm thuyết giảng phẩm thứ 24 trong kinh Ưu-bà-tắc nói về NGHIỆP.
Buổi chiều như thường lệ là 30 phút tọa thiền, thiền hành và tụng kinh A-di-đà. sau đó là sinh hoạt giới tử để góp ý sách tấn về ngày tu, đồng thời thảo luận một số vấn đề liên quan đến đề tài thính pháp sáng nay.
VP.BHDBRVT

 

z4160410027839_9bed9f4842172b7f9a35da1df6c0403a

z4160404259223_33f12f3ac3d2b416e6cbfe4713e37cd9

 

z4160404735798_5dbb24308653cb88639009fc731433f4

 

z4160404792358_728fbde55baee44884cf53b6816733d6

 

 

z4160409953119_295231f72347dedbb7add3cd9d51a444

z4160406249968_42266dfa98c7470194e18717d9f8f49d

 

z4160407380396_b79a6401d8cc3c30015647f834a5a601

 

z4160408537919_7906afe5d5837afeef435b6316bc1409

 

 

z4160408899892_4a4a6fb52fe2fb47179a9e382ab39091

 

z4160408952042_c7abb36b72abef721b611fb52dfabbfd

 

z4160409268853_07a4e7609bed1e518ce7f789e7f89b88

 

z4160409441468_3d2087c527200f3f1f5f3f0195fe588f

 

z4160409464073_5c4d7cb1075ff52177efca3414000c96

 

z4160409546831_c2cbcfdca4dc1d11dee0a1f4b96c3588

 

z4160409621336_54946579d530bcb7f28522df4a21ff54

 

z4160409670990_299be8e702013919f9b544fed3b85c73

 

z4160409717951_fea6c0c50e00dc2149118561969a22ae

 

z4160409750448_828f310b60955e30a58294d94a91fb86

 

z4160409773241_f62faca7cf0a56aeef02b73acabd103c

 

 

 

z4160409961542_c493c661d0d543e54a6eb12443160182

 

z4160409972001_10d5edbc9e2065dbd23ac38c85e74ee9

z4160408952042_c7abb36b72abef721b611fb52dfabbfd

z4160408933257_9f44a118be7afa81a9df50adc2130d4f

 

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb