LỄ DI QUAN ANH TÂM SÁNG- TIỄN ĐƯA ANH VỀ LÒNG ĐẤT MẸ

z4239051444721_291dfbcbed855dcb30165f6882ee3d3d
LỄ DI QUAN ANH TÂM SÁNG- TIỄN ĐƯA ANH VỀ LÒNG ĐẤT MẸ
Vào lúc 6 giờ ngày 15/2/2023 Chư Tôn đức Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức tăng đã cử hành nghi thức tạ Phật, Hoàn kinh, Khiển điện, Di quan linh cửu anh Tâm Sáng về an táng tại nghĩa trang Hữu Phước, Suối Nghệ. Huynh trưởng các cấp đã tề tựu đông đủ để đưa anh về với lòng đất mẹ.
Trong nghi thức thu kỳ anh Tâm Chế, trưởng BHD BRVT đã trao lá cờ Sen Trắng lại cho hiếu quyến để giữ gìn như một kỷ vật đã ôm ấp hình hài anh trong những ngày tang sự. Lá cờ Sen Trắng biểu tượng của GĐPTVN được phủ lên lingh cửu anh và bây giờ được trao cho hiếu quyến gìn giữ, đó là một sự tán dương công hạnh của anh Tâm Sáng, một huynh trưởng đã dành hết cuộc đời để phụng sự tổ chức GĐPTVN.
Anh Tâm Chế thay mặt lam viên đã nói lời tiễn biệt cùng anh, sau đó toàn thể lam viên hiện diện đã kết chặt vòng tay thân ái đồng cất cao lời hát “Dây thân ái lan rộng muôn nhà, tay sắp xa nhưng tình không xa…’ trong sự xúc động nghẹn ngào…
Thành kính bái biệt anh, một tấm gương sáng cho nhiều thế hệ đàn em noi theo để tiếp bước cuộc Lam trình.

z4239043413734_5bf012c767ee3fe08022066c011b998b

z4239043588954_f89238a818d7c4be30ee5a2909742574

z4239043751431_9f44c7b9c53f406efcf5902496372f15

z4239043915422_2d0282e64637347c459b49881db60191

z4239044130791_3a7a99295bff0741b35b408c785adaf9

z4239044285042_f4ddc386b4a01b3858e9a04dd9194e73

z4239044852690_cf59106ffb7ad1b31c148d8d78d403ad

z4239045095144_a7c116eea64a3afed20850acb07a0a1d

z4239045164872_87f6a93c44e35214b95135154c09b693

z4239045533395_09dc194274601821315dc4e31322ef2d

z4239045789537_757f5aaa86068f2d5bc5d63a9290d84f

z4239046037440_ee4a3e79fdd023d166b4f42df2828565

z4239046286568_5c8300b8fe61631d93ba35bd73fcca3f

z4239046584963_558552d7f663bb023cc82e57658f3ca5

z4239046864903_eba732600f44d8b1cbba231f5d4674fb

z4239047200479_275c72011788d49661cfdbe4196be043

z4239047627693_ea2efa848e74e1b505560c79854fcea5

z4239047993550_fe9717309bb6dab56d31073bfb8d2c4d

z4239048583496_46b6e02a37f7a665bb444dfa1182e451

z4239049151348_50868e832538984f252cf6762cee2ae3

z4239049717890_c9d08a6b933977a91c7c5e8c6c534a78

z4239050134269_9687cfaeb035117288f5205c01cc26a2

z4239050558418_bfde6e991a7e3d4c89acbb7b29e4b714

z4239050993329_a5f5f2efa4ea7c5b55c569357a620c86

z4239051444721_291dfbcbed855dcb30165f6882ee3d3d

z4239052459212_0e47dc32603cf973da699992585c2027

z4239052995273_f8ee64cc5e5b72a2df0d7b81c1f07b82

z4239053681579_c8691e0b86483b2461293cb7dfd417ad

z4239054207212_feb9c25fc815bd9999c29ddb6e372717

z4239054796025_e8f134debdb343acb1099f1596fc158d

z4239055907802_7383e7908798aafdc5ca11c7e8db5386

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb