Hoạt động Phật đản tại GĐPT Khánh Hỷ: Đêm đạo ca cúng dường Phật đản & Tưởng niệm 60 năm pháp nạn

z4401946341487_29ef8245b8ea5638ec3b8bf7567dc81d

z4401946345382_4808ec04261347190390a4339a843347

z4401946382442_4d44d4058e0361fad66231f907209254

z4401946384351_d6a86036323e3f25f7252c203efeb07f

z4401946437160_febdff3563cfb4605266c85163906a84

z4401946442064_9bb1ec8ad1fa6557b64989e2414d74fb

z4401946446154_becdc1602fb307e3660fc80d33ad56ca

z4401946557500_d24a07af7e93f5c67bf9578fabb4a9a1

z4401954435262_1d1a8274c44eb6b9fae8937549107188

 

z4401954440001_a48eca7104be0d952d6df36f238e8558

z4401954490329_f73ba6cad9e648430b367c7a045b6275

z4401967151848_fe3f2e33320e81313609cf892c1d8d0e

z4401967154940_04cd8274e64a4471c95cb6228cc11f47

z4401967175594_f3405a18f89349092743b0257c8f710f

z4401967210679_475744c6de081328e38c4903a92dac58

z4401967221355_385a6767e61799937abdf104f8e7d464

z4401967261909_b85262934ad1e9c9d21e65047958b086

z4401967316941_858ee755bfb127096ff2c0b0eb5bf193

z4401967322698_fa4a6d56d4fe51ce9480be3c40255d4a

z4401967333949_bfce356f8a7ccb62e1b0ef1bd878cf53

z4401967388314_a922557afb20ea2a726984497807cedf

z4402041220802_38c297f2aeffc2075f9241858430e760

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb