Khóa bồi dưỡng hành chánh Tổng thư ký – Phó Tổng thư ký toàn quốc – năm 2023

width= 650

Ngày 11.06.2023, vào lúc 7 giờ, tại chùa Từ Hiếu (phường 1, quận 8, Sài Gòn). Được BHD Trung ương thuận duyệt đề án; được Chư tôn đức trụ trì tạo thắng duyên; được BHD.GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn và Đơn vị GĐPT Chánh Pháp tùy hỷ trợ duyên;  Khóa bồi dường hành chánh Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký các BHD.GĐPT trên toàn quốc – năm 2023, do Văn phòng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức, đã được tiến hành trang nghiêm.

Hiện diện tham dự có 34 HTr; gồm 05 HTr là thành viên Ban Tổ chức, 29 HTr là Tổng thư ký, Phó TTK thuộc các BHD, BĐD GĐPT các tỉnh/thị & Ban Điều hợp GĐPT Tây Nam Phần.

+ Trong lễ khai mạc, hội chúng hân hoan cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm, Chánh Thư ký Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó ban Ngoại vụ Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, quang lâm chứng minh và ban đạo từ.

+ HTr cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó ban thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Phó ban Điều hành BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, thân lâm Chủ tọa và ban huấn từ. Cùng sự tham dự của quý Anh, Chị trong Ban Thường vụ BHD Trung ương: HTr cấp Dũng Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, Phó ban Ngành Nữ; HTr cấp Tấn Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, Ủy viên Nội vụ.

Tiếp sau nghi thức lễ khai mạc, “Khóa bồi dường hành chánh Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký các BHD.GĐPT trên toàn quốc” tiến hành chương trình nghị sự, dưới sự chủ trì của HTr Đạt Thịnh Trương Hùng Cường, Tổng thư ký BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Khóa bồi dường hành chánh.

– Các đề tài căn bản lần lượt được triển khai gồm:

  1. Thông suốt: Nội Quy – Quy chế; Nội lệ Tổ chức – Tu học – Sinh hoạt GĐPT VN (Thuyết trình viên: HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang).
  2. Tổ chức Hành chánh – Quản trị trong GĐPT. (Thuyết trình viên: HTr Đạt Thịnh Trương Hùng Cường).
  3. Tổ chức Văn phòng BHD. (Thuyết trình viên: HTr Đạt Thịnh Trương Hùng Cường).
  4. Thấu hiểu Chức năng – Nhiệm vụ của thành viên BHD. (Thuyết trình viên: HTr Quảng Thành Châu Mạnh Cường).
  5. Bộ biểu mẫu đã áp dụng trong GĐPT Việt Nam (có điều chỉnh sách tịch). Hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ (Mẫu số 01.BHD.TƯ). (Thuyết trình viên: HTr Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân).

Hội thảo viên đã tham gia thảo luận từng đề tài nêu trên, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, khả thi, nhằm thống nhất chung từ cách tổ chức bộ máy điều hành, Quản trị hành chánh, Hành chánh văn thư, Quy tắc hành chánh trong một đơn vị GĐPT… kể cả công việc điều hành của Văn phòng Tổng Thư ký BHD các cấp từ Tỉnh/Thị đến Trung ương phải nhịp nhàng đồng bộ. Ban Tổ chức tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp của Hội thảo viên, sau hội nghị sẽ chỉnh lý tài liệu Khóa bồi dưỡng hành chánh, trình BHD Trung ương xét duyệt ban hành.

Phật sự kết thúc lúc 17 h cùng ngày. Nguyện hồi hướng lên Mười phương Chư Phật tác đại chứng minh muôn công đức lành đã tác thành cho “Khóa bồi dường hành chánh Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký trên toàn quốc – năm 2023” được thành tựu như nguyện.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb