KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT HỌC KỲ THỨ 16.

z4785906589392_e6cac88751a5bd7bbbc028bf2b390a39
KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT HỌC KỲ THỨ 16.
Để tiêp tục khóa Đào Tạo Giảng Viên có tính trường kỳ, vào hai ngày 14;15/10/2023 Ban Điều Hành khóa học đã tổ chức kỳ học thứ 16 tại chùa An Lạc.
Trong kỳ học này tất cả học viên sẽ tiếp tục thực tập giảng vòng 2, các đề tài về 4 bộ môn tu học trong GĐPT của đoàn sinh ngành Đồng, ngành Thiếu.
Trong hai ngày đã có 13 học viên thực tập giảng. Hầu hết các học viên đều chuẩn bị tốt bài giảng và trình độ lên lớp của học viên ngày càng được nâng cao. sau mỗi bài giảng Ban Điều Hành điều nhận xét, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng lên lớp để tất cả học viên cũng cố thêm kiến thức và kỹ năng giảng giải.

z4785906220016_f0d93375510fc3d2afa9ac0ad37c7043

z4785906222185_304edc0f1d5d768ab8cbf6ee90bc19f0

z4785906256213_f9cb3d1f04c490641dd9e4a4284aae45

z4785906273173_6679940ea6c7ef90cf5121f9f166cd94

z4785906296977_b04ae5ca9f387b4d158f716a47601d33

z4785906303475_8ea8b29c4bcb00d2d655cf3658eca398

z4785906325726_8e3e6eb39773358ef7e684bf2306ef68

z4785906340182_22fa8b4ed35f4df7dc3f400aeaf01fbb

z4785906340477_7533d2d74eb62c418c0e52a53d65a0b7

z4785906366758_e0da4f19ca41dfd734e2f0b47239e046

z4785906374116_4652df3ad17b131702c830d7e902ef17

z4785906385615_3da9091a0ea5eae69867e6205f78e4a3

z4785906394906_96c112dfa6c71fca0256a123d86ef375

z4785906437287_74202f12feb2a91e8cd3c479d8546de8

z4785906461566_bb516861b16f8321b067030c9045e75c

z4785906469358_88dec47c965a80f1ffbe37cb3d71e2f3

z4785906476992_0bb2111b716a2bb16c89c5d919bc4c71

z4785906501088_1ddc6d4247bc4dae982968dee4c3c5da

z4785906512775_0217b8803dddaa569797434d63b6b906

z4785906551501_aa603f69e4803038a1a81a7c44ab5b3d


z4785906571114_1159aa042db3b8b8432e8b753882621b

z4785906589392_e6cac88751a5bd7bbbc028bf2b390a39

z4785906609216_c2513d4bf36fcd12637920a386c10b1c

z4785906622864_1fbcebb0bd786ae4f07ee3f104ac06c2

z4785906643523_3330d7dd4c099df26898a2edadbca478

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb