GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THI KẾT KHÓA KIÊN-TRÌ-ĐỊNH-LỰC.

z5006606733328_b74ace2b2790a913d26a239f22fd3372
GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THI KẾT KHÓA KIÊN-TRÌ-ĐỊNH-LỰC.
Vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023 BHD GĐPT BRVT tổ chức thi kết khóa Kiên, Trì Định, Lực năm 2023 tại chùa Lạc Bang, Châu Đức.
Huynh trưởng cấp Tấn Đức Trang-Nguyễn Thị Bình Nguyên, đại diện BHDTƯ về giám sát kỳ thi bậc Lực tại trung tâm thi Bà Rịa Vũng Tàu đã tham dự lễ khai mạc và trao bộ đề thi cho anh Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc, chủ tịch Hội đồng Giám thị kỳ thi bậc Lực tại trung tâm thi Bà Rịa Vũng Tàu và có đôi lời phát biểu khuyến tấn và nhắc nhở anh chị học viên thực hiện tốt bài thi của mình một cách trung thực để đánh giá đúng khả năng tiếp thu của mình trong một năm tu học đã qua.
Anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, chủ tọa lễ khai mạc đã ban huấn từ tán dương tinh thần tu học của anh chị học viên các cấp trong một năm qua và nhắc nhở các anh chị chúng ta thi kết khóa cuối năm để nhìn nhận lại thành quả tu học chứ không phải để lấy bằng cấp hay thành tích cá nhân. Do đó anh chị cần phải trung thực nỗ lực làm bài bằng chính khả năng của mình, nếu không trúng cách thì ta tiếp tục học lại vào năm tới, vì tu học huynh trưởng là tu học trường kỳ không bao giờ ngơi nghỉ và tu học để làm một hành giả thông qua Văn, Tư, Tu chứ không phải để trở thành một học giả chỉ biết có kiến thức mà thiếu sự hành trì.
Học viên bậc lực dự thi năm nay có: 4 hv năm thứ V, 3 hv năm thứ IV, 10 hv năm thứ III, 5 hv năm thứ II, 27 hv năm thứ I. Về các học viên bậc Kiên có 75 học viên, bậc Trì có 37 học viên, bậc Định có 25 học viên dự thi.
Các học viên bậc Kiên sau khi thi viết đã tiếp tục thực hiện phần thi vấn đáp khảo trạm 4 bộ môn tu học và kiến thức phổ thông do Ban Giám khảo Hội đồng thi thực hiện.
Đến 15 giờ các phần thi vấn đáp của bậc kiên đã hoàn mãn anh chị HĐ Giám khảo, HĐ Giám Thị và học viên giây thân ái chia tay. hẹn gặp lại vào năm học mới.
VP.BHDBRVT

z5005542739147_4721410e08da9174604f3f7ffdf1e94b

z5005542747480_ad7515cca843af74fe741f65cc275d92

z5005542751284_5923ab35da4fd714edcdd73b33761868

z5005542754343_7748cfef2e43e409d42a497df659cb13

z5005542758127_25876bb1f035aa83beaa44d0f6e4336b

z5005542759187_d0d25ae1d4bc21c1a4d911204c88f6e9

z5005542761903_7cf0337220c98f0bd8e95187be480835

z5005542953581_7dab39889e21b5c56861a5aa247a1b3a

z5005542956414_18e4cfdcc9a0c359a261d5d9ec061e2a

z5005542967563_204108bb083ca28106f25729dad90572

z5005542967733_8783d79fc6cb636920264e8dfdc3c021

z5005542969781_c525c0116a6e388eae795247a61151af

z5005542970873_f8b8f0cd69448500abfa65684a3646dc

z5005542977925_77466a2a093185cbef4205e379d6a664

z5005542989003_c78761a311d360eda9eb9004180154e0

z5005542991682_3748b9393132899d6ff2cc4cb433bc49

z5005542992289_8bca6bc7e5e6c309748719b16aec7b5a

z5005543005923_f504cec81689c71e63f537cab3a0b0e2

z5005543024873_700cab6ea3e6bf46dafa481621754701

z5005543026640_15f9c73854c35ad1641258083cb5bbc7

z5005546792301_912e19cc8b724b66e2edc82619fc4485

z5005546872335_a361e8e59a2bade5d3b4091b1a102842

z5005546873590_374aaf364f0baefab270bbcd496d0891

z5005546879899_70da1bdc00358282da6d6588bd134a1f

z5005546880091_69d88745dafa48a98eaaea27025a6c59

z5005546885674_0c5b52ea35dd1e425b436e9033620a39

z5005546891284_437eb790809e76b0128ba9056450e75d

z5005546980198_dba682be80f70f98efb031f48ee86375

z5005546992195_295023ec55f3fe3fbc0d3a81e77b4f9b

z5005546994512_4806ea5d29a1c81cb42079e61fab8b9b

z5005546996386_5c8e54dd33668eb766832dcebe82fb16

z5005547000678_126d9a544f52485c1f326458e37e8790

z5005547001383_6f9893e6100f4f44a1293c826b995380

z5005547008944_d1e7f1895502702debf5110e24aa10ae

z5005547011387_e2d5b66b4c90d120e83a163005886360

z5005547013785_1354d063a62e86957c8356ac33798a79

z5006606733328_b74ace2b2790a913d26a239f22fd3372

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb