Hình ảnh Hội diễn văn nghệ trong ngày Nguyện GĐPTBRVT năm 2023

z5050330031156_436d80cf9dd3302642dd287760b46dd3

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHỦ ĐỀ: TƯỞNG NIỆM-TRI ÂN TẠI NGÀY NGUYỆN
z5050329779146_000e7f4fa183f0059143fdccb758bf81

z5050329822642_cc47e4ee19384df3308a1195642e434f

z5050329865943_c0bc6db9e7e3bf765537f65daa01b4da

z5050329938319_e73c9a14ddb00b389a934794ff0bbc99

z5050330024103_441e324baa63521a7080a67f2ee99ea9

z5050330031156_436d80cf9dd3302642dd287760b46dd3

z5050330140741_edb95f50db0ae0e327ec7c85fdabeac4

z5050330140745_74a2f1d7e0f64f59162f1ebd18b9f32c

z5050330189656_8561e540e564cf309c6cf8a9065c1c07

z5050330229080_c13bbc1519edbc254b815a98ef6c11ce

z5050330307380_fb3c5245849045aa5511e004057f7e52

z5050330538654_9dfc7a4808498aa4bde00990e612fbe9

z5050330670986_a7150d55c8c2f906d48ad0935d8ea795

z5050330758432_6c808a0ceef5ab67595542311d45a1ef

z5050330758458_8551eb3fae21a5f9072e38353c7f0850

z5050330825762_f731de48809349449dacd4b213a65c42

z5050330894312_ebdfbf8b567ca2f7d58a806b55b5dc6b

z5050330931997_10350d5a0727a4b3ee6b3af11ee50292

z5050330965754_1dab5d1e354fac390e32dd35d50e79be

z5050331003314_3f406302d65398fb273574003e1356bf

z5050331072800_e89b961b1fba56caed3a00aaae33ce9e

z5050331080582_e5aaaaae8b29623ea17f250ed7021cd7

z5050331170915_cb4914637af0664938e9a0998e8ac15d

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb