HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG | VP VIỆN TĂNG THỐNG | GHPGVNTN: THÔNG ĐIỆP TẾT GIÁP THÌN

421605329_7196900777023204_5104458681205960923_n
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG | VP VIỆN TĂNG THỐNG | GHPGVNTN: THÔNG ĐIỆP TẾT GIÁP THÌN
Kính gửi:
Chư Tôn Đức Tăng Già nhị bộ và đồng bào Phật tử các giới!
Nam-mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức;
Và thưa quý liệt vị.
Năm Quý Mão sắp qua, năm Giáp Thìn sắp đến, chúng tôi, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương – Viện Tăng thống GHPGVNTN, thành tâm cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ chư Tôn Đức Tăng-già nhị bộ, cũng như toàn thể Phật tử các giới hưởng một mùa Xuân Giáp Thìn vô lượng tịnh lạc.
Đồng thời cầu nguyện cho chiến tranh đã xảy ra từ các khu vực trên thế giới sớm được chấm dứt; Quốc nạn và Pháp nạn sớm được giải trừ, các quốc gia cùng nhau chung sống trong hòa bình; mọi Quốc dân sống trong an lạc; cầu nguyện cho mọi sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo, giữa người Phước đức và người kém Phước đức, giữa những người nắm quyền lực và những người bị thống trị biết tương kính, tương thuận nhau, chia sẻ tình thương và quyền lợi cho nhau, để cùng chung hưởng hạnh phúc của mùa Xuân Di-lặc.
Và để có một mùa Xuân mới, cường thịnh cho quê hương, hòa bình cho thế giới, phước lạc cho muôn loài, chúng tôi xin thỉnh mời chư Tôn Đức và toàn thế Phật tử các giới cùng thực hành lời Phật dạy với đời sống gồm bốn sự thanh tịnh như sau:
Thanh tịnh về Biệt giải thoát luật nghi, nghĩa là giữ gìn thanh tịnh đối với các học giới.
Thanh tịnh về Căn luật nghi, nghĩa là giữ gìn sự thanh tịnh đối với sáu căn.
Thanh tịnh về Mạng luật nghi, nghĩa là giữ gìn và nuôi dưỡng sinh mạng bằng sự thanh tịnh.
Thanh tịnh về Niệm luật nghi, nghĩa là luôn luôn giữ gìn tâm ý thanh tịnh.
Nhờ thực hành bốn sự thanh tịnh này mà tứ chúng đệ tử của Đức Thế Tôn có khả năng: “Hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ, dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo, bật ngọn đèn cho mọi người thấy rõ, phân biệt được chánh-tà, chỉ đường cho mọi người đi đúng hướng, tạo thành mùa Xuân an bình cho dân tộc và nhân loại để làm chỗ trú ẩn an toàn cho muôn loài chúng sanh.”
Tất cả chúng ta thực hành được như vậy là chính chúng ta đang đi trên con đường mà chư Phật đã đi, Lịch Đại Tổ Sư đã truyền thừa, chư Tôn Đức trong Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN đã và đang tiếp tục đi. Và đó cũng là di nguyện của HT. THÍCH TUỆ SỸ – Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống GHPGVNTN để lại trước khi viên tịch; đồng thời cũng là tiêu chí hành hoạt của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống GHPGVNTN.
Cầu nguyện Chư Phật mười phương chứng minh lòng thành cho tất cả chúng ta.
Trân trọng kính chúc tứ chúng một mùa Xuân vô lượng an lành.
Ngày 15/12 năm Quý Mão, nhằm ngày 25/01/2024
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb