GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC PHIÊN TIỀN ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG NK 2024-2028.

 

z5168407047525_7a71fff97ab3fa19f42f95762ca5db9c

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC PHIÊN TIỀN ĐẠI HỘI NK 2024-2028.
Vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2024 BHD.GĐPTBRVT đã tổ chức phiên tiền Đại hội Huynh trưởng Nhiệm kỳ 2024-2028 tại chùa Lạc Bang.
Về tham dự phiên tiền đại hội có quý anh chị Huynh trưởng Đại biểu gồm: Huynh trưởng cấp Tấn, Thanh viên BHD tỉnh, Ban ĐD.BHD tại các huyện, thị, Ban Điều hành Hội đồng HT cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các GĐPT trong tỉnh.
Hiện diện tham dự phiên tiền Đại hội có 65 huynh trưởng các cấp.
Chiếu theo đề án tổ chức Đại hội NK 2024-2028, đại hội đã công cử HTr Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD tỉnh, HTr Tuệ Hòa-Trần Bình, Phó trưởng BHD tỉnh, HTr Diệu Ân-Trần Thị Như Ý, phó trưởng BHD tỉnh đồng chủ tọa, thư ký gồm các anh, chị Tuệ Nam-Đào Nhã Phương, Khánh Phương-Cao Trần Kim Liên, Quang Liên-Nguyễn Thị Phượng. Kiểm soát viên anh Quang Lê-Trần Văn Vinh và anh Nhật Dung-Trần Văn Phẩm.
Sau phần nghi lễ, anh Tâm Chế thay mặt chủ tọa đoàn triển khai đề án đại hội phần thể thức bầu cử, ứng cử. Theo đề án đã được duyệt thì ĐH này sẽ công cử trưởng BHD tỉnh, bầu Thường Vụ BHD, Thường Vụ tân BHD sẽ công cử các thành viên còn lại trong BHD , ĐD.BHD tại các huyện, thị. Tất cả sẽ được thông qua trước Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Sau khi anh Tâm Chế phân tích những vấn đề trọng yếu để xây dựng một thành phần BHD đủ năng lực, trí lực và sự hy hiến cho tổ chức, nên những nhân tố tích cực và có năng lực đã được nhìn nhận trong quá trình làm việc qua các nhiệm kỳ, nay nếu tổ chức bầu cử như các tổ chức thế tục thì phải có huynh trương không được tín nhiệm, từ đó dẫn đến bộ máy điều hành tổ chức kém hiệu quả và có hiện tượng gây tổn thương cho những Huynh trưởng bị thất cử. Đây là một điều mà anh chị đại biểu cần quan tâm suy xét và chọn giải pháp phù hợp nhất trên tinh thần thương yêu và xây dựng GĐPTBRVT ngày càng vững mạnh
Sau một hồi thảo luận hầu hết đại biểu đều phát biểu chọn hình thức biểu quyết thông qua trước đại hội, chứ không nên bầu cử vì như thế sẽ thế tục hóa trong tổ chức được mệnh danh là một Gia đình.
Ý kiến công cử BHD đã được đại biểu thông qua bằng hình thức biểu quyết với sự tán thành 100%.
Tiếp theo chưng trình đại hội tiến hành thông qua tham luận của Hội đồng huynh trưởng các cấp,thông qua các tiểu mục trong chương trình tiền Đại hội.
Phiên tiền Đại hội Huynh trưởng GDPTBRVT đã được hoàn mãn vào lúc 12 giờ cùng ngày trong tinh thần hoan hỷ. Vào lúc 7g 30 ngày mai phiên ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC sẽ được tổ chức tại chùa Thiên Quang.
VP.BHDBRVT

z5168407054320_b3246145fe27850faa96664adb7a69b8

z5168407055651_8835c57147a3aa9b1a00861f96948211

z5168407056603_d793e70289206c467fd7686bbc39c2c5

z5168407066573_9bd52bc1fb1d560c883082e871ea9358

z5168407069891_0b8ec926fac56c393bbc97c4b3b82c03

z5168407077808_d4abaeab90b974f5bac8423981e0dbf9

z5168407086541_546fb321903f77893c94ad704fcb5448

z5168407096826_24d1dcfec7e3614bbe6c2eb5885354be

z5168407096827_ba1cff571f2c29184179460cd064f797

z5168407105073_557d7b8435e00ffadd1b9f5cdfa1cf0a

z5168407105074_a34aab77eb74eeb92428b133664a436c

z5168407105307_c96038148f3625dd978b5fa4f88d39c5

z5168407112980_160de48e56aedabeee1930b80ac4b138

z5168407113806_108c78ba670967edd04273f1b37a894a

z5168407121717_184564785a9e2856391cdc55228b5783

z5168407121787_b437cf57b69f499764ffd85255bba8c0

z5168407138760_e3738c9e5692dadd9b884865b555a70b

z5168407139659_26af4410a1e960a3239cc526912a37a3

z5168407149009_104ce67c2fa205afa26f28c0a1ac5302

z5168407149010_7b02894bfe0e8417ac15bb3b452d2321

z5168407155943_a45d018dc2f514e17f86cc05c8593591

z5168407157611_92250231d23760f56d22b7c261b56f24

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb