LỄ PHÁT NGUYỆN TRUYỀN ĐĂNG LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19/BRVT

z5547956264887_3b027d53fa219ec5cb3b7751259b9a32

 

LỄ PHÁT NGUYỆN TRUYỀN ĐĂNG LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19/BRVT

Lễ phát nguyện truyền đăng là một sinh hoạt kết hợp giữa lễ và nghi được xem là một lễ truyền thống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Lễ phát nguyện truyền đăng thường được tổ chức vào một thời điểm quan trọng trong cuộc đời người huynh trưởng, đó là sau khi đã tham dự một khóa huấn luyện huynh trưởng câc cấp, trước khi tổ chức lễ bế mạc kết khóa váo sáng sớm, BHD tỉnh, BHDTƯ thường tổ chức lễ phát nguyên truyền đăng cho huynh trưởng trại sinh để dâng lời phát nguyện phát tâm bồ-đề tâm, nguyện dấn thân phụng sự đạo pháp và lý tưởng GĐPT. Tùy theo từng kỳ trại huấn luyện đào tạo huynh trưởng từ sơ cấp Lộc Uyển, cấp 1 A-dục, cấp 2 Huyền Trang, cấp 3 Vạn Hạnh cũng như các trại đào tạo chuyên năng mà mục đích, ý nghĩa lời phát nguyện thọ nhận trách nhiệm với tổ chức có nhiều cấp độ khác nhau.

Việc phát nguyện truyền đăng thọ nhận trách nhiệm mới được thực hiên trên cơ sở tự nguyện phát tâm của chính người huynh trưởng đó, thế nên bản thân lễ truyền đăng chuyển tải một ý nghĩa thiêng liêng cao quý, đồng thơi cũng khắc ghi một dấu ấn hét sức sâu đậm trong tâm thức của người huynh trưởng trại sinh.

Vào lúc 3 giờ 30; ngày 17/6/2024 BHD tỉnh BRVT đã tổ chức lễ phát nguyện truyền đăng cho 32 trại sinh A-dục và 56 trại sinh Lộc Uyển. Lẽ phát nguyện truyền đăng được tổ chức tại chánh điện chủa Thiên Quang dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiên Thuận CVGH.GĐPTBRVT, trú trì chùa Thiên Quang, với sự chứng tri của  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD GĐPTBRVT, quý huynh trưởng thành viên BHD tỉnh, Đại Diện BHD tại câc huyện thị, Ban Quản trại và tất cả các trại sinh của liên trại.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm trọng thể. Sau nghi thức phát nguyện truyền đăng, anh Tâm Chế thay mặt cho tổ chức GĐPTVN công nhận lời phát nguyện của trại sinh, Thượng tọa Thích Thiên Thuận chứng minh buổi lễ ban đạo từ sách tấn tinh thần tu học và phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng của toàn thể trại sinh liên trại.

Buổi lễ truyền đăng hoàn mãn vào lúc 5 giò cùng ngày.

VP.BHDBRVT

z5547956461594_679f38c9661706588578fb8d1cba6e42

z5547956461593_5347785cc8da2e79b8c20d3356456074

z5547956461553_b7143107eecf445acc9395a31c9d195c

z5547956461529_ed2ddce5f9cd76ee00cd4f61b5da10b6

z5547956461508_e9fa576b138840e1060343ef544f088f (1)

z5547956412378_79a90485e352d22017076f72e8d64c77

z5547956412346_8acdb09892a798808767afce2aed911b

z5547956412314_99f7c0fa29300e274886fb079b34abd3

z5547956412282_54b9716c6c46574a3f79f711325e9555

z5547956412243_80485a1a4c3d989e3bbdb6d5643f5790

z5547956362512_570cba7821be2530ef9baded610db0fe

z5547956362511_42c5460b8f0036c4d60ca016283af616

z5547956362486_cfa5e4dae05ae8989a87d9b3f3f24ad4

z5547956362485_71bdf38d340bf7db62b02a558f42d9da

z5547956264907_d8b9ef6719c4bffd61badebebc4d1a83

z5547956264940_cb27d09436c18a5842e175728e37b943

z5547956264941_0dbfe65d3a02406e476fcd239b554641

z5547956264943_26948601c5e0a90f9674df72499155d6

z5547956264945_e6a46be4cef3c935dab941dd58f46f4c

z5547956264989_36bb18ff752566229e1184dc01661523

z5547956264990_e2b4488197350b114489a15a2a55844c

z5547956264991_f838ec53b38260b4f41eda38f824d3b5

z5547956313853_c9b910f096aeb3ddc0a44960a72973ab

z5547956313854_50437dfe2ab2edcd73744a13bc5efe7e

z5547956313895_8983c64886e6492d97d934eaadaf97a0

z5547956313921_61000e0ee9b814dce7dc97815a077cc6

z5547956313922_ac128a7cde1478a2c67764e1c93335a6

z5547956313923_ff4b3b99b1b03ac783c34048a17a3adb

z5547956313946_9ad4f60d23d201ad99b00add3958bf9d

z5547956313983_0bf08c15a97958d5dfa32ba5e9875c6e

z5547956412282_54b9716c6c46574a3f79f711325e9555

z5547956461529_ed2ddce5f9cd76ee00cd4f61b5da10b6

z5547956461553_b7143107eecf445acc9395a31c9d195c

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb