Tiểu sử Cố HT Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

TIỂU SỬ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CP DŨNG TÂM HUỆ-CAO CHÁNH HỰU

- Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

- Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại.

- Nguyên Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam (6 nhiệm kỳ).

- Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại (4 nhiệm kỳ).

Sinh ngày 15.02.1930

Nguyên quán: làng Thế Chí Đông, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Tạ thế  lúc 5 giờ 55’ ngày 23.3.2009 tại thành phố San Diego, Nam California, Hoa Kỳ {tức là vào lúc 08 giờ 20’ ngày 24.3.2009 (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Sửu) theo giờ Việt Nam}. Hưởng thọ 80 tuổi.

HinhAnhHuu_01.jpg

A/ Về ĐỜI:

- Học bậc Tiểu học tại Quảng Ngãi, Trung học tại Huế và Đại học Luật Khoa tại Sài Gòn.

- Năm 1954 động viên vào Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, là Khóa sinh khóa 3 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức (1954) và khóa Tu nghiệp chuyên ngành tại Tiểu bang Indiana – Hoa Kỳ (1963).

- Trong thời gian tại ngũ, lần lượt giữ các chức vụ thuộc ngành hành pháp tại Sài gòn, Quân Khu I và Quân Khu II.

- Sau ngày 30.4.1975, đi tập trung cải tạo đến năm 1983.

- Năm 1992 tái định cư tại Hoa Kỳ theo Chương Trình H.O.

B/ Về GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

- Ấu thời, gia nhập Đoàn Đồng Ấu Phật Tử Quảng Ngãi.

- Sau năm 1945 hồi cư về Huế, gia nhập GĐPT Hướng Thiện, đơn vị GĐPT được thành lập đầu tiên của GĐPTVN.

CÁC TRẠI HUẤN LUYỆN ĐÃ THAM DỰ:

 • Trại huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên tổ chức năm 1947 tại trường Thanh Long, Huế.
 • Trại huấn luyện HT Cao Cấp toàn quốc đầu tiên tổ chức năm 1951 tại Hội quán GĐPT Thừa Thiên.

CÁC CẤP BẬC ĐÃ THỌ LÃNH:

 • Cấp TẤN năm 1958 (do quyết định số 083/QĐ ngày 01.1.1970, hiệu lực cấp bậc năm 1958).
 • Cấp DŨNG năm 2004 (do quyết định số 2003/HDTƯ/NV/QĐ ngày 26.2.2000 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, phê chuẩn của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN bởi quyết định Propecia Online số 02/VHĐ/BCĐ/QĐ ngày 29.6.2004. Thọ cấp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9.11.2004).

CÁC CHỨC VỤ ĐÃ ĐÃM NHIỆM:

- Sau khi tham dự khóa huấn luyện Huynh Trưởng, anh lần lượt giữ các chức vụ:

 • Đoàn Phó Đoàn Thiếu Nam GĐPT Gia Thiện (Huế).
 • Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nam Gia Đình Phật Tử Chơn Tri (Huế).
 • Liên Đoàn Trưởng Nam kiêm Đoàn Trưởng Thiếu Nam GĐPT Từ Đàm (Huế).

- Khi nhập ngũ, vào Sài gòn, anh tham gia “Ban nghiên cứu Nội quy GĐPTVN; Quy chế Huynh Trưởng GĐPTVN; chương trình tu học các cấp; chương trình các trại huấn luyện”, soạn thảo các tài liệu tu học và huấn luyện… để chuẩn bị cho Đại hội thống nhất GĐPT toàn quốc năm 1961 tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn.

- Qua các Đại hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc, anh được Đại hội liên tục tín nhiệm trong chức vụ Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN:

 • Đại hội kỳ V: Đại hội lịch sử “thống nhất GĐPT toàn quốc” đầu tiên, tổ chức từ ngày 26 đến 28.12.1961 tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn.
 • Đại hội kỳ VI: Từ ngày 27 đến 30.6.1964, tại trường Trung học Gia Long, Sài Gòn.
 • Đại hội kỳ VII: Từ ngày 27.7 đến 01.8.1967, tại Tổng Vụ Thanh Niên, số 294 Công Lý Sài Gòn.
 • Đại hội kỳ VIII: Từ ngày 25 đến 28.7.1970 tại trường Bồ Đề thành phố Qui Nhơn.
 • Đại hội kỳ IX: từ ngày 29 đến 31.7.1973 tại chùa Tỉnh Hội Đà Nẵng.

Một điểm rất đặc biệt của anh Cao Chánh Hựu trong chức vụ Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương: “Trong sut thi gian Đại hi t Buy vasotec online 3 đến 4 ngày, qua nhiu Tiu Ban, không thy anh ghi chép gì, nhưng sau Đại Hi, các tnh đều nhn được biên bn Đại hi rt đầy đủ, không thiếu sót mt li phát biu nào ca các Đại Biu. Buy tenormin online B óc và trí nh tuyt vi ca anh không thua gì máy cassette”. (Lời nhận xét của anh Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN).

- Đến Hoa Kỳ năm 1992, anh lần lượt đảm nhiệm các chức vụ:

 • Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ.
 • Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN tại Hải Ngoại (được công cử nhân dịp trại Họp bạn và Hội thảo Huyền Quang ngày 29.8.1993 tại San Jose, Tiểu bang California, Hoa Kỳ).
 • Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GĐPTVN tại Hải Ngoại (được công cử do Hội nghị Huynh Trưởng GĐPTVN Hải Ngoại từ ngày 03 đến 05.7.1997 tại chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu bang California, Hoa Kỳ).
 • Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại (được công cử do Đại hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hải Ngoại kỳ II, từ ngày 21 đến 23.4.2000 tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc).
 • Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại (được công cử do Đại hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hải Ngoại Kỳ III và Đại hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ I từ ngày 06 đến 09.11.2004 tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ).
 • Trưởng Ban Tổ Chức Lễ hội Hành Hương và Đại hội GĐPTVN Trên Thế Giới, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ từ ngày 2 tháng 11 đến 20 tháng 11 năm 2004.
 • Trại Trưởng Trại huấn luyện Huynh Trưởng Cấp III Vạn Hạnh khóa I/Hải Ngoại, năm 2007-2008.
 • Trong cương vị Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại, anh được Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới ủy nhiệm tổ chức Đại hội GĐPTVN Trên Thế Giới Kỳ II và Đại hội GĐPTVN Hải Ngoại kỳ IV từ ngày 6 đến 12.10.2008 tại Bangkok, Thái Lan. Tại Đại hội nầy, anh được công cử vào các chức vụ Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới và Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại.

C/ Về ANH:

Huynh Trưởng Tâm Huệ CAO CHÁNH HỰU, là một tấm gương sáng cho toàn thể Đoàn Viên Áo Lam GĐPT. Với cuộc sống bình dị, cử chỉ khiêm tốn, lời nói hòa nhã, anh đã sống một cuộc sống đạo hạnh và trọn đời hết lòng phục vụ cho tổ chức Gia Đình Phật Tử.

Từ những ngày đầu xây dựng tổ chức, với sinh hoạt ngoài đời có điều kiện thuận lợi, anh đã giúp đỡ, yểm trợ và tạo mọi phương tiện, cho tổ chức phát triển.

Những năm tháng trong lao tù, anh hành xử với tác phong và đạo đức của một người Phật Tử, một Huynh Trưởng. Sống vị tha, hy sinh và tận tâm giúp đỡ anh em cùng cảnh ngộ, tạo được cảm tình sâu đậm và đem tiếng thơm cho màu Áo Lam trong chốn ngục tù.

Qua đến Hoa Kỳ, anh được BHD Trung Ương Hoa Kỳ thành tâm đón mừng và mời anh đãm nhiệm cương vị Cố Vấn Ban Hướng Dẫn.

Trải qua biết bao khó khăn nội tại và ngoại tại, anh đã dung hòa được những quan điểm bất đồng, kết nối được tình thân giữa các anh chị em Lam Viên khắp Hải Ngoại.

Ròng rã suốt 13 năm dài, anh đi xe bus từ nhà đến văn phòng Ban Hướng Dẫn làm việc mỗi ngày. Anh đã soạn thảo rất nhiều đề án và đưa ra nhiều kế hoạch hành hoạt thông qua 4 biên bản định kỳ hằng năm.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc điều hành và duy trì “Nhóm Tự Nguyện Hướng Buy Female Viagra Online Pharmacy No Prescription Needed Về Quê Hương” mà trên thực tế, đã giúp đỡ rất nhiều cho các Đoàn viên GĐPT tại Quốc Nội qua khỏi những cơn hoạn nạn, đau ốm, bệnh tật ngặt nghèo.

Anh âm thầm mà hăng say làm việc cho tổ chức, mặc dầu thân anh phải trải qua nhiều căn bệnh hiểm nghèo: bệnh ung thư tái phát nhiều lần, bệnh tim (phải sống bằng tim nhân tạo), bệnh thấp khớp kinh niên v.v…

Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn tươi cười và bày tỏ cử chỉ thân thiết chân tình. Điều này giúp cho mọi anh chị em Áo Lam đều an tâm và kính thương, quý mến anh trong những lần gặp gỡ.

Niềm ao ước duy nhất của anh và anh đã thực hiện được phần nào là đưa GĐPTVN khắp Thế Giới vào cùng chung một hệ thống trong sự đùm bọc che chở của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thuộc GHPGVNTN. Gia Đình Phật Tử cùng chung một Nội Quy truyền thống để cùng vui sống, sinh hoạt và hoàn thành sứ mạng trong tinh thần đoàn kết bất khả phân của tổ chức GĐPTVN.

Anh cũng đã đạt được ý nguyện khi tổ chức lần đầu và hoàn thành mỹ mãn Trại huấn luyện Huynh Trưởng Cấp III Vạn Hạnh 1/Hải Ngoại.

Tại Đại hội GĐPTVN Trên Thế Giới Kỳ II tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 6 đến 12.10.2008, với sự vân tập của anh chị em khắp nơi trên thế giới từ Quốc Nội đến Hải Ngoại, mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự hy hiến hết mình cho tổ chức, anh vẫn cố gắng vượt mọi khó khăn để tham dự. Sự hiện diện quý báu của anh tại Đại hội đã khích lệ tinh thần các Đại Biểu tham dự và đã nói lên được chí nguyện cao cả trọn đời phục vụ cho Lý tưởng Tổ chức Áo Lam của anh.

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Tham cứu và chỉnh lý từ www.gdptthegioi.org)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb