NGÀY DŨNG 2012 GĐPT KHÁNH ÂN

                     

                       NGÀY DŨNG 2012

                                      Hôm nay nô nức tụ về

                                        Anh em sum họp cận kề bên nhau

                                      Có người đứng trước,kẻ sau

                                            Bốn hàng thẳng tắp thi nhau tranh tài

                                      Cát Tường.La Hầu là em

                                           Hai đàn Oanh vũ có tên kỳ này

                                          Các anh ngành Thiếu cũng hay

                                             Họ tên cũng có nhưng quên mất rồi

                                      Kỳ này bị phạt,ôi thôi!

                                             Tên mà không nhớ,đứng ngồi sao yên

                                      Lên đường thắng ngựa-dây yên

                                    Bảo Minh thẳng tiến đi liền kẻo trưa

                                      Ngựa sắt thay thế ngựa xưa

                                          Cùng cờ Đàn-Đội một hàng thẳng ngay

                                      Ba lô,bình nước,gậy tay

                                        Thi nhau dịch giải mật này mã kia…

                                      Ôi trời,khó quá xem kìa

                                     Mồ hôi nhễ nhãi đầm đìa cả thân

                                      Có bạn ngậm bút phân vân

                                         Có bạn dịch được khởi thân báo liền

                                      Làm cho Đội khác không yên

                                        Nhưng rồi cũng được đi liền kẻo thua

                                      Thực hành leo núi yết Vua

                                         Chói chang cái nắng trong mùa tháng hai

                                      Cáng thương thực hành cả hai

                                           Đoàn nào cũng có một bài làm ngay

                                      Trời cao cái nắng gắt gay

                                         Về điểm tập kết-trại bay sẵn sàng

                                      Thi đua cắm trại hàng ngang

                                        Tiếp theo chính thức lễ Đoàn hôm nay

                                      Diễn văn ngày Dũng đọc ngay

                                       Huấn từ Gia trưởng chỉ bày tỏ phân

                                      Sư cô minh chứng ân cần

                                        Đạo   từ   chỉ   rõ   Tứ   ân   tu   trì

                                      Đáp từ ngưỡng nguyện gắng ghi

                                        Xong phần hành chánh vậy thì cơm trưa

                                      Cơm canh,tàu hủ,mắm dưa…

                                      Vui cười rôm rã,mệt vừa khỏe ngay

                                      Còi vang có việc gì đây?

                                        Lam phục ngay ngắn tụng bài Xuất gia

                                      Con đường còn lắm khá xa

                                          Eo ơi cái nắng cháy da ,bể đầu

                                      Đường về ngang nẻo suối sâu

                                        Đá Bàn anh giữ-em ngâm hết mình

                                      Thỏa lòng các bạn đoàn sinh

                                       Tắm cho thỏa chí,có Huynh đây mà!

                                      Cơm bụi chị Trưởng bày ra

                                         Em no cái bụng mới là Chị hay…

                                      Một ngảy thỏa chí vui thay

                                      Về nơi xuất phát một ngày đã xong

                                      Bế mạc tề tựu đủ đông

                                        Báo cáo ngày Dũng-song hành thưởng phân

                                      Trưởng Huynh nhận xét ân cần

                                             Chia  tay  thân  ái  kết  lần  thứ  IV . . . !

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb