GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH MINH TỔ CHỨC LỄ KHAI KHOÁ CÁC BẬC HỌC NĂM 2016

 

Thực hiện tinh thần văn thư của Ban Hướng Dẫn tỉnh, chiếu theo phiên họp định kỳ của đơn vị. Vào lúc 15h ngày 28/02/2016, Gia Đình Phật Tử Khánh Minh tổ chức lễ khai khoá các bậc học năm 2016. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của Đại Đức Thích Bửu Minh – trụ trì chùa Bình Quang. Cùng sự hiện diện của toàn thể anh chị trong Ban Huynh Trưởng và đoàn sinh trong đơn vị.

Sau phần  nghi lễ là lời phát biểu khai mạc của anh Gia Trưởng Đồng Hữu – Hồ Văn Nghĩa. Tiếp theo  là phần đọc danh sách đoàn sinh các bậc học trúng cách năm 2015 và cấp chứng chỉ – cấp hiệu. Anh Liên đoàn trưởng thay mặt Ban Huynh trưởng phổ biến chương trình tu học của các bậc học năm 2016.

Trãi qua một năm tu học, đơn vị đã phát quà khen thưởng cho những đoàn sinh đạt thành tích xuất sắc trong các bậc học trong năm 2015.

Thầy trụ trì ban đạo từ đã tán dương– khích lệ tinh thần của toàn thể lam viên Gia Đình Phật Tử Khánh Minh, và khuyến tấn anh chị em tinh tấn hơn trong vấn đề tu học.

Đúng 16h 30 phút buổi lễ kết thúc viên mãn.

                                                                                                                                     Quang Liên

IMG_1708

IMG_1627

IMG_1635

IMG_1657

IMG_1660

IMG_1664

IMG_1667

IMG_1680

IMG_1686

IMG_1696

IMG_1704

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb