GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH DUYÊN ĐÓN MỪNG VU LAN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH DUYÊN ĐÓN MỪNG VU LAN

Tháng bảy, mùa vu lan. Là ngày chư tăng tự tứ,ngày Phật hoan hỷ, ngày báo hiếu mẹ cha…. Câu chuyện Đức tôn giả Mục-kiền-liên, vị đại đệ tử của Đức Phật, với gương hạnh chí hiếu của ngài đã đi sâu vào lòng người con Phật suốt hơn 26 thế kỷ qua. Một Thông […]