Phiên họp đầu năm mới của BHD.GĐPTBRVT

Phiên họp đầu năm mới của BHD.GĐPTBRVT

Nhằm chuẩn bị cho các phật sự sẽ được thực hiện  đầu năm mới, Ban Hướng Dẫn GĐPTBRVT tổ chức phiên họp đầu năm  vào lúc 8g30 ngày chủ nhật 02 tháng 02 năm 2020.tại chùa Thiên Quang. Về dự phiên họp gồm toàn thể quý anh chị huynh trưởng thành viên BHD tỉnh, Btại […]