GĐPT Vùng Lộc Uyển tổ chức đêm Lam ca HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

GĐPT Vùng Lộc Uyển tổ chức đêm Lam ca HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Sau đợt vận động đóng góp ủng hộ cứu trợ đồng bào  miền Trung đang bị thiên tai bão lụt. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện chuyến đi cứu trợ tại hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị và đã chứng kiến sự tang thương mất mát của đồng bào miền Trung […]