TỔNG KẾT HỘI THI KỂ CHUYỆN (online) NGÀNH ĐỒNG.

TỔNG KẾT HỘI THI KỂ CHUYỆN (online) NGÀNH ĐỒNG.

  Nhằm tạo điều kiện cho các em đoàn sinh Ngành Đồng tu tập, giao lưu, học hỏi và kết nối tình thân trong thời gian giãn cách xã hội này. BHD đã duyệt y đề án thi kể chuyện online Ngành Đồng. Hội thi Kể chuyện online lần 1 ngành Đồng được diễn ra […]