GĐPT KHÁNH MINH TỔ CHỨC THAM QUAN DU NGOẠN ĐẦU NĂM

GĐPT KHÁNH MINH TỔ CHỨC THAM QUAN DU NGOẠN ĐẦU NĂM

Để củng cố tinh thần tu học và sinh hoạt đầu năm, GĐPT Khánh Minh tổ chức cuộc tham quan du ngoạn tại chùa Chánh Giác Suối Nghệ. Sau khi đảnh lễ, cúng dường Tam bảo, Sư Cô trụ trì thuyết giảng một bài pháp ngắn nhằm phát khởi lòng từ bi trong mỗi người. […]