GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2023

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2023

Để thực hiện tinh thần đề án tu học năm 2023, trong đó thực hiện truyền thống mỗi năm 5 kỳ tu BÁT QUAN TRAI dành cho Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh. Khóa tu Bát Quan Trai kỳ 2/2023 được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 năm Quý Mão tại chùa Từ […]