GĐPT KHÁNH MINH TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU

GĐPT KHÁNH MINH TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU

GĐPT KHÁNH MINH TỔ CHỨC LỄ VU LAN BÁO HIẾU Mỗi năm cứ vào dịp tháng bảy, thì tất cả người con Phật cảm thấy có một điều gì đó rất thiêng liêng. Cho dù ngược xuôi bôn ba trên vạn nẻo đường đời, có những lúc chúng ta đã quên đi hai bậc sanh […]