BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC (Ngày thứ nhất)

BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC  (Ngày thứ nhất)

BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC (Ngày thứ nhất) Như thông lệ hằng năm, mỗi năm cứ đến những ngày giáp tết, BHD GĐPTBRVT tổ chức đoàn thăm viếng chúc tết, vấn an Chư tôn đức là thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo […]