Ứng dụng tinh thần “tùy duyên bất biến”

Ứng dụng tinh thần “tùy duyên bất biến”

Trước khi đề cập đến vấn đề “tùy duyên bất biến – bất biến tùy duyên”. Người viết muốn đề cập đến một hình ảnh thật sống động qua loài thú bốn chân để gây sự bất ngờ thú vị đến với độc giả. Đó là loài hổ và loài mèo.
Nguyên tác: CHÙA PHẬT ÂN – THÍCH THÔNG VIỆT đăng tải – BBT trich đăng từ www.lytuonglam.com