Nhân Hiệp Kỵ BRVT – Đọc lại một cảm tác

Nhân Hiệp Kỵ BRVT – Đọc lại một cảm tác

Lại sắp đến Hiệp Kỵ truyền thống hằng năm của GĐPT toàn tỉnh BRVT (23/7/AL) và Húy nhật anh Tâm Dũng NGUYỄN ĐỨC NGA – Cố ủy viên Nội vụ BHD tỉnh – (13/8/ÂL). BBT một lần nữa đăng tải lại một cảm tác của HT Thích Minh Tâm đăng trên www.lienhoa.net năm ấy cho anh chị em mình cùng đọc để cùng nhớ, cùng thương và cùng suy gẫm…