Thơ đề tặng Hội thi Đường Về Linh Thứu

Thơ đề tặng Hội thi Đường Về Linh Thứu

Đường về Bà Rịa tuy xa

Nhưng về LINH THỨU dù xa hóa gần

Hội thi là để góp phần:

Truyền lưu Chánh Pháp – nguồn chơn tìm về.

TÂM NIỆM


Đại diện BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai về tham dự Vòng Chung Kết & lễ bế mạc Hội Thi.