GĐPT.BRVT tu Bát Quan Trai kỳ 4/2017

Thực hiện đề án sinh hoạt năm 2017 của BHD tỉnh về việc tăng cường tu học và trưởng dưỡng đạo tâm cho huynh trưởng thông qua các kỳ tu Bát Quan Trai. Khóa tu Bát Quan Trại kỳ 4/2017 được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm Đinh Dậu ( 02.10.2017) tại chùa Từ Quang, Châu Đức.

Tham gia khóa tu có 64 huynh trưởng giới tử và 8 huynh trưởng hộ giới. Thượng tọa Thích Từ Thanh, trú trì chùa Từ Quang đã quang lâm truyền giới.

Thượng tọa Thích Nhuận Châu CVGH.GĐPTVN thuyết giảng về đề tài BA PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN BỒ-ĐỀ TÂM. Đây là một đề tài thầy soạn riêng cho việc tu học của huynh trưởng bằng cách ứng dụng thực tiễn các bộ kinh Đại Thừa  Phật giáo đã học như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Thắng Man. vào thực hành hạnh nguyện phát bồ- đề tâm để thực hành bồ-tát đạo, phụng sự lý tưởng của người huynh trưởng GĐPT. Toàn thể huynh trưởng giới tử được nghe một buổi thuyết giảng hết sức lợi lạc cho việc tu tập và thực hành  sứ mệnh huynh trưởng vì bài giảng của thầy rất thiết thực, gần gủi và đặt nặng tính chất thực hành, ứng dụng vào hạnh nguyện của người huynh trưởng.

Buổi chiều các giới tử có thời khóa tọa thiền, thiền hành, khóa lễ tịnh độ. Sau cùng là buổi sinh hoạt giới tử để đánh giá, góp ý cho khóa tu như thường lệ, đồng thời BHD cũng phổ biến một số Phật sự sắp tới.

                                                                                                                                     VP.BHDBRVT

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb