Cảm niệm của Hội đồng Tăng Già chứng minh – Hội đồng Cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam

LỜI TƯỞNG NIỆM

của Hội đồng Tăng Già chứng minh – Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Gia đình Phật tử Việt Nam – trong Lễ Tưởng niệm Chư Thánh tử đạo, Tiền bối hữu công, Ân sư Cố vấn, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam quá cố.
Nhân Húy nhật Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh.
Ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu – PL. 2561, tại chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

– Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni.
– Thưa quý anh chị em Gia Đình Phật Tử Việt Nam các cấp
– Cùng quý vị Thiện Nam, Tín Nữ các giới.

Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm Đinh Dậu, tức là ngày 5 tháng 11 năm 2017, tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh; Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam; Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Thế Giới; các Ban Hướng Dẫn tỉnh/thị; Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại và các Ban Hướng Dẫn của các Châu Lục trực thuộc long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo; tưởng niệm 45 năm viên tịch của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam; tưởng niệm 40 năm viên tịch của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Nguyên Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vị Ân Sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam; và thành tâm trưởng niệm Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã viên tịch cũng như các vị Ân Sư, các bậc Tiền Bối Hữu Công; đồng thời cầu nguyện đến các vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quá cố siêu sinh Tịnh Độ và nhất tâm cầu nguyện âm siêu dương thái, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Trong thời phút nhân duyên thủ thắng giao cảm linh thiêng này, kính xin Chư Tôn Đức và liệt quý vị Phật Tử các giới đang có mặt trong Pháp Hội tưởng niệm này, xin tất cả chúng ta cùng nhau thắp lên ngọn đèn của giới đức, định lực và tuệ giác, tiếp nối gương xưa nhiếp phục ma quân, giữ gìn mối đạo, rạng rỡ Phật đường để hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ; dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo; bật ngọn đèn Chánh Pháp cho mọi người thấy và dẫn đường cho mọi người vượt qua bến bờ sinh tử, đến đạo Bồ-đề nhằm báo đáp phần nào công ơn Thầy Tổ, đức hạnh tiền nhân; để ngước lên không hổ thẹn với trời cao; nhìn xuống không tủi nhục với lòng đất; nhìn về phía sau, không làm tiền nhân thất vọng; nhìn về phía trước không làm mất hướng tương lai; nhìn chung quanh không xấu hổ với bạn bè năm châu bốn bể…

Hạnh phúc thay! Từ Bồ-đề trang Thế Tôn chứng đạo; a-tăng-kỳ tinh kết một đóa hoa; nơi Lộc Uyển Tứ Thánh Đế mười hai lần chuyển vận; bốn mươi chín năm tiếng rống sư tử uy hùng, tà kiến lớp lớp rụng rời, bầy lang sói hang sâu ẩn trốn; Tam Thừa nở hội quy tâm, cỏ non xanh rờn, hoa héo trở lại xanh tươi, nguồn tuệ tỏa sáng, bản tính tịch nhiên; rừng Sa-la ứng hóa thân Thiên tung hoa tiễn biệt; Phật tính như nhiên, xưa nay không hề diệt sinh, tăng giảm; đèn Chánh Pháp thầy trò tiếp nối truyền trao, đông tây bất tuyệt, nam bắc đại hành; chuyển ba cõi nóng bức thành thanh lương tươi nhuận; thổi gió Từ xua tan sa mạc tử sinh…

Đại duyên thay! Hồn thiêng non nước Việt, trải mười tám đời vua Hùng dựng nước và giữ nước; Đồ Sơn Phật Giáo khởi đầu, dựng tháp cung nghênh, tôn thờ Xá-lợi Phật; núi Quỳnh Viên Phật quang tiếp nối pháp mầu; Giao Chỉ – Luy Lâu Phật Giáo trung tâm một thời cực thịnh; Mâu Tử nêu cao học lý, dẹp bỏ mê tà; Khâu-đà-la đi vào sử thoại; Khương-tăng-hội truyền pháp an bang, tuyên thêu thơm sử Việt; Pháp Thuận – Ngô Chân Lưu – Vạn Hạnh dùng tuệ kiếm trấn giữ sơn hà; Đinh-Lê-Lý-Trần quốc gia hưng thịnh, đạo pháp xương minh; Lê-Nguyễn một thời vàng thau lẫn lộn học thuyết tà, chấn hưng Phật đạo, thắp sáng Thiền phong, dẫn đường dân tộc…

Đại hùng thay! Vào thời cận đại, Bồ-tát Quảng Đức nêu cao ngọn lửa đại hùng; Thanh Tuệ, Tiêu Diêu, Thiện Mỹ, Nguyên Hương tiếp nối, đòi hỏi chính quyền Ngô triều bình đẳng tôn giáo, đáp ứng năm nguyện vọng của Phật Giáo Đồ Việt Nam, phù hợp ý dân, kinh động đông tây, bắc nam khiếp vía, Ngô triều sụp đổ, sử Việt sang trang…

Đại tín thay! Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, kế thừa sự nghiệp Tổ Tông, rạng ngời non sông Phật Việt, Giáo Hội không đặt sự tồn tại của mình trên nguyện vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại của mình trong lòng dân tộc và nhân loại, với ý lực Hòa Bình, kêu gọi chính quyền hai miền Nam-Bắc buông bỏ chiến tranh ý-thức-hệ ngoại lai, giải quyết mọi dị biệt bằng tình máu thịt anh em…

Nay trời cuối thu, trong từng chiếc lá vàng vẫn ẩn sắc màu xanh biếc; trong những gợn nắng cuối mùa vẫn chứa đầy những tia sáng hồng mãnh liệt niềm tin; nơi hương đài nhất điểm linh quang tỏa chiếu, Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam cùng toàn thể Huynh Trưởng các cấp của Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Phật Giáo Đồ thành kính đốt nén tâm hương chí thành tưởng niệm:

 • Liệt Vị Tổ Sư từ Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam truyền thừa qua các thời đại.
 • Liệt vị chư anh linh Thánh Tử Đạo.
 • Liệt vị Tôn Đức trong hai Hội Đồng Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo quá cố của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Giác Linh, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh Giác Linh, Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, vị Ân Sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Đức Tâm.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh Giác Linh, Nguyên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Hải Giác Linh, Nguyên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Thành tâm tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn
 • Thành tâm tưởng niệm Giác Linh chư vị Cố Vấn Giáo Hạnh, chư vị Ân Sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Thành tâm tưởng niệm liệt vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã quá cố.

Ngưỡng nguyện: Chân như bất biến, đại nguyện tùy duyên, mắt sáng bụi tiêu; Giác Linh vô bờ cất bước siêu xuất Tam Giới, độ sinh hội nhập Ta Bà, liên đài ngay nơi đương xứ, Tịnh Độ ngay trong uế độ.

Lại nguyện: Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quá cố tốc xã mê đồ, siêu sinh Tịnh Độ.

Hiện thế: Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh, tình cùng vô tình, đồng thành Phật đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb