Khấp báo: Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ HĐTGCM GĐPT Việt Nam viên tịch

KHẤP BÁO

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo SƯ A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 Chúng con vô cùng thương tiếc xin được báo tin đến:

Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

Chư Tôn Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.

Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc Trung Ương.

Quý Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.

Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

  Trưởng Lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN

Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Đã xã bỏ báo thân thu thần viên tịch lúc 03g40′ ngày 27 tháng 11 năm 2017 nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu 

NGUYỆN CẦU PHẬT LỰC 

GIA TRÌ TIẾP ĐỘ GIÁC LINH 

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ  CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 Mọi thông tin chi tiết liên quan đến thân thế, đạo nghiệp và tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ từ Ban tổ chức lễ Tang chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cập nhật trên Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

  • Trong khi chờ đợi Thông tư chính thức từ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam yêu cầu các đơn vị Ban Hướng Dẫn, đơn vị Gia Đình Phật Tử tạm ngừng các sinh hoạt văn nghệ, thể thao, giải trí trong suốt thời gian tang lễ (thời gian tiếp theo sẽ được cụ thể hóa trong thông tư).
  • Chỉ thị Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam tạm ngưng các tin tức, bài vở chưa quan trọng khác để tập trung thông tin về tang lễ cũng như cuộc đời và đạo nghiệp Cố Hòa Thượng Ân Sư.

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ cao đăng Phật Quốc.

Nay Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thông tri đến quý BHD các Tỉnh Thị, BĐD, BĐH các đơn vị trực thuộc Trung Ương, toàn thể Huynh Trưởng các Cấp.

                                                                                              BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb