Lễ Tưởng Niệm của Hội Đồng Tăng Già, Hội Đồng Cố Vấn và Lam Viên GĐPT  VIỆT NAM

Trong những qua toàn thể lam viên GĐTVN trên khắp thế giới vô cùng bàng hoàng hay tin Hòa Thượng đạo hiệu thượng Đức hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, vị Ân Sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 4 giờ ngày 27.11.2017 (nhằm ngày 10.10 Đinh Dậu) tại tu viện Quảng Hương Già Lam.

Để thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với một bậc long trượng thiền môn đã thương tưởng tổ chức GĐPTVN mà dang rộng vòng tay bao dung, giáo dưỡng, chở che trong suốt những năm tháng mà tổ chức luôn phải đối diện với nhiều chướng duyên khảo đảo. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã thành lập ban tổ chức tang lễ và điều động Huynh trưởng và Đoàn sinh tích cực phục vụ trong suốt thời gian tổ chức tang lễ.

Vào hồi 19 giờ ngày 29.11.2017 Chư Tôn Đức trong Hội đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh cùng với BHDTƯ, BHD các tỉnh thị, BCH cựu Huynh Trưởng cùng đông đảo Huynh trưởng và Đoàn sinh khắp nơi đã về tại linh đường để tổ chức lễ tưởng niệm, thọ tang và đảnh lễ giác linh cố Hòa Thượng ân sư tân viên tịch.

Trong lễ tưởng niệm Hòa thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sỹ Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già chứng minh đã đọc điếu văn tưởng niệm, HTr cấp Dũng Nguyên Hoành -Lê Văn San đã thay mặt lam viên toàn thế giới dâng lời tưởng niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, viện chủ tu viện Quảng hương Già Lam, ân sư của GĐPTVN.

Sau lễ thọ tang, đảnh lễ Giác Linh,  Chư Tôn Đức cùng toàn thể lam viên hữu nhiễu kim quan cố Hòa Thượng tân viên tịch trong sự thanh tịnh xúc động vô biên.

Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm trọng thể, kết thúc vào lúc 20 giờ cùng ngày.

                                                                                                                                         VP.BHDBRVT

                                                                                                                            (Hình ảnh: Nhiếp Ảnh Lam)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb