Văn tưởng niệm Giác Linh Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN

VĂN TƯỞNG NIỆM

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH
ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM TÂN VIÊN TỊCH

(Do HTr cấp Dũng Nguyên Hoành-Lê Văn San đọc trong lễ tưởng niệm)

Khấu đầu kính lễ

Chúng con toàn thể Lam Viên trong và ngoài nước đồng hướng về chốn Tổ.

Bỗng nghe:

Tin bão quê hương

Chớp biển mưa nguồn

Truyền trong gió sớm

Ôn Thượng Thủ thâu thần thị tịch, bốn giờ sáng nay, ngày mười tháng mười năm Đinh Dậu.

Sét đánh vang tai

Lệ nhòa cay mắt

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã về với Phật.

NGUYÊN nguyện từ bi

MỸ ý mãn túc

ĐỨC phủ nhà Lam

CHƠN trùm cửa Phật

Hải đức thù ân

Tánh đồng bản giác

Bước chân người không ngoài bước chân Phật

Rừng dâu xanh rụng lá cội Bồ-đề

Pháp giới nhất chân không chỗ đến, chỗ về

Nhập Phật độ không tướng và không cảnh.

Tháng mười bão lụt, Nam Trung nước nổi

Nhà lớp trôi sông, gió giông bay nóc

Cầu, đường đổ sập, người chết mất thây.

Ôn dạy mở rộng vòng tay, cùng nhau cứu trợ.

Văn thư khẩn báo khắp năm châu

Tịnh tài bốn phương đồng quy tập

Phái đoàn thiết lập, chuẩn bị sẵn sàng.

Chưa kịp trình Ôn – Nửa đêm nghe tin Ôn viên tịch

Sao giữa trời hạt ngọc nở cành dương

Vầng trăng bạc hồ trường xanh nước tịnh

Ôn đã đi rồi đất nghiêng một phía

Nước mắt bao người đổ xuống chốn Già Lam

Trời gầm nước nổi tràn xứ Huế

Gió thổi mây trôi lệch Ngự Bình

Bước chân Ôn đi sen nở

Hay đất đá hóa thành bùn

Lối Ôn về vẫn thơm ngát hương hoa

Dấu chân Ôn nghìn thu thành sử tích

Than ôi!

Mặt trời mùa đông khuất dạng

Bốn phương tê tái nỗi niềm

Lụt nguồn trôi trái bòn bon

Năm châu nhạt nhòa dòng lệ.

Một đời Ôn lập nguyện:

Các Niệm Phật Đường, vùng “kinh tế mới”

Nơi nào tạo dựng, khuyến mừng hoan hỷ

Thiếu Phật, thiếu Tăng

Tự thân khuyến hóa

Đâu cần Ôn đến

Đặt đá khánh thành

Phật đường, tôn tượng

Pháp nhũ, pháp loa

Lòng từ bi mẫn

Không quản xa gần

Đêm hôm mưa nắng

Đâu cần là tới

Ai thỉnh là đi

Phi nghi, phi vệ

Nghiêm cẩn lạ thường

Tâm vô phân biệt

Phật sự hóa đạo tâm

Viên thành duyên hoan hỷ

Tự thân Ngài đơn giản

Ăn uống ngủ nghỉ tiết chế điều hòa

Sáu thời niệm Phật công phu

Điều tiết thân tâm

Tự mình phục vụ

Giới trường độ chúng, pháp hóa độ sanh

Ai cầu gia sự, ai khát pháp âm

Ngài ân cần dạy bảo

Với Gia Đình Phật Tử

Ôn giáo dưỡng bảo ban:

“Này tất cả Lam Viên

Thương yêu nhau như ruột thịt

Trong ngoài, trên dưới đoàn kết

Một lòng chung lo Phật sự

Giáo dưỡng đàn em báo đền ân Tam Bảo

Đảnh lễ Ân Sư Gia Đình Phật Tử

Phật sự đa đoan không quên chúng con

Nối nghĩa Bổn Sư có duyên Gò Vấp

Trú trì Long Huê tự Gia Đình Phật Tử tụ về

Phật sự Thầy đi, Nha Trang học viện

Gia Đình Phật Tử quyền biến, đổi đơn vị Đức Chơn

Duyên Phật hồng ân, trụ trì Quảng Hương Già Lam – Tu viện

Gia Đình Phật Tử Đức Chơn được giáo dưỡng tài bồi

Gia Đình Phật Tử Gia Định được nuôi lớn cái nôi từ đó

Ôn Khai Sơn Viện Chủ chứng minh

Thầy Trụ Trì Đức Chơn bảo bọc

Phật sự thành – âm siêu dương thái

Gia Đình Phật Tử các nơi – dìu nhau đứng dậy

Chốn cũ hồi phục – đất mới lập tâm

Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên

Ban Hướng Dẫn Trung Ương phục hưng như cũ

Trại huấn luyện mở ra

Hội thảo, Hiệp Kỵ truyền thống

Hội nghị Gia Định, Trung Ương

Tùy lúc, tùy thời mở lối

Được Ôn hứa khả

Cho cả một phòng

Làm văn phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Áo Lam có chỗ đi về

Từ đó chúng con có nơi nương tựa

Với châm ngôn Ôn dạy:

“Phương tiện tùy nghi

Vô thi bất khả”

Vượt qua tất cả chướng duyên

Lam Viên đoàn tụ

Ôn để lại kỳ tích

Cung thỉnh Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Cung thỉnh Ngài đăng lâm pháp tịch

Với gia tài vô giá vượt thời gian không gian

Đó là “BẢN THỆ TĂNG GIÀ”

Ôi thật là cao quý.

Trước Giác Linh Ngài

Ân Sư khuất bóng về Tây

Ngài tuyên lời phú chúc Cấp Dũng:

“Kế thừa tâm ấn của Lịch Đại Tổ Sư, với bản thệ hoằng pháp lợi sanh, Hội Đồng Tăng Già nay chứng minh và phú chúc sự nghiệp truyền thừa cho Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN nhiệm vụ giáo dưỡng các thế hệ thanh, thiếu, đồng niên Việt Nam trưởng thành trong chánh pháp, để phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc, vì sự an lạc và hưng thịnh của Dân Tộc trong cộng đồng nhân loại”.

Chúng con xin thay mặt toàn thể Lam Viên trên toàn thế giới “Y GIÁO PHỤNG HÀNH”.

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ TÂN VIÊN TỊCH TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TỨ THẾ TRÙNG KIẾN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM VIỆN CHỦ HÚY THƯỢNG NGUYÊN HẠ MỸ – TỰ ĐỨC CHƠN – HIỆU HẢI TÁNH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC LINH (tam bái).

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb