Thông tư: Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Đệ ngũ Tăng thống GHPGVNTN tân viên tịch


THÔNG TƯ

v/v Lễ tang cố Đại lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN tân viên tịch.

           TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

                Kính gởi : Quý Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh, Thị trực thuộc

  • Quý Ban Đại diện GĐPT Đăknong – Quảng Ngãi – Phú Yên
  • Ban Điều Hợp GĐPT Miền Tây
  • Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh trưởng GĐPTVN.

Trích yếu: V/v tang lễ cố Đại lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN tân Viên tịch.

 Tham chiếu: Cáo bạch của Tỳ kheo Thích Nguyên Lý Trú trì chùa Từ Hiếu ngày 23/02/2020 (29.01 Canh Tý)

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính thưa quý Ban,

Trưởng lão Hòa thượng Đạo hiệu Thượng QUẢNG hạ ĐỘ

Đương vị Đệ Ngũ Tăng Thống

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

đã thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý – Phật lịch 2.563

(tức 23.02.2020) thọ 93 tuổi – 73 hạ lạp tại Tổ đình Chùa Từ Hiếu – Sài Gòn.

           Theo tinh thần Cáo bạch tham chiếu. Thừa hành di huấn của Cố Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, môn đồ pháp quyến y giáo phụng hành.

Đồng thời qua Cáo bạch, môn đồ pháp quyến đề nghị Chư Tôn Đức cũng như Phật tử chỉ đến Giác linh đường đảnh lễ Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng rồi ra về và không nhận bất cứ lễ phẩm phúng viếng (kể cả vòng hoa).

Phụng hành lời chỉ dạy của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam. Để tỏ lòng tôn kính Cố Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một bậc Cao Tăng Thạc Đức đã hết lòng vì Đạo pháp và Dân tộc. Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam xin thông báo đến Ban Hướng Dẫn các cấp cùng toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh:

  • Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới cùng Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng cùng BHD các cấp sẽ chính thức đảnh lễ Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN tân viên tịch vào lúc 16 giờ ngày 02.02. Canh Tý (24.02.2020) tại Giác linh đường (Chùa Từ Hiếu – Q.8 – Sài Gòn).
  • Đề nghị các BHD thuộc Miền Quảng Đức – Khánh Hòa thành lập phái đoàn cùng về tháp tùng Ban Hướng Dẫn Trung Ương để đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng tân Viên Tịch theo đúng ngày giờ đã nêu trên.
  • Ngưng mọi cuộc vui chơi giải trí trong thời gian 7 tuần thất tang lễ.
  • Đồng thời Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam ủy nhiệm Huynh trưởng Đại diện BHD Trung Ương tại Miền Quảng Đức triển khai Phật sự đến 02 Ban Hướng Dẫn Gia Định và Quảng Đức như sau:
  1. BHD Quảng Đức Sài gòn chịu trách nhiệm:

– Công tác giữ xe tại khu vực Tổ chức lễ tang.

– Hỗ trợ công tác hành dường, tiếp lễ… cùng môn đồ Pháp quyến.

  1. Dưới sự điều phối của HTr. Đại diện Miền Quảng Đức trong công tác thực hiện trang trí: Xe Phật Đình – Xe Linh vị cùng di ảnh – Xe Kim quan, yêu cầu BHD Gia Đình và BHD Quảng Đức Sài Gòn cung cấp nhân sự để thực hiện và hoàn tất trước 18 giờ ngày 02.2 năm Canh Tý (tức 24.02.2020). Quý Ban liên hệ với HTr. Đại diện BHDTU tại Miền quảng Đức để biết thêm chi tiết).

Rất mong quý Ban Hướng Dẫn sớm triển khai thực hiện Phật sự này.

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Nhất tâm cầu nguyện Tân Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thượng QUẢNG hạ ĐỘ

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

PL 2563, Ngày 23 tháng 02 năm 2020

TUN.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

(đã ký)

NHƯ THẬT – NGUYỄN CÔNG MINH

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb

Phản hồi (0)

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Trackbacks - Pingbacks (0)

Bài viết này vẫn chưa có trackback.
Bạn phải đăng nhập để có thể viết phản hồi.