Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới GĐPT VN Ban Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thừa Thiên – Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Ban Hướng Dẫn – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT VN Các Cấp Trên Thế Giới Cử Hành Lễ Kính Viếng Và Thọ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng NGUYÊN hạ TỊNH, tự LƯU THANH  

 

HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ – HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPT VN

BAN CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT THỪA THIÊN

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG – BAN HƯỚNG DẪN – HUYNH TRƯỞNG – ĐOÀN SINH GĐPT VIỆT NAM CÁC CẤP TRÊN THẾ GIỚI

CỬ HÀNH LỄ KÍNH VIẾNG VÀ THỌ TANG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG thượng NGUYÊN hạ TỊNH, tự LƯU THANH

Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ – Ân sư GĐPTVN

Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thừa Thiên

            Sáng nay, lúc 09h00 ngày mùng một tháng 05 năm Canh Tý (nhằm ngày 21/06/2020), Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, Ban Hướng Dẫn, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam các cấp trên Thế giới cử hành Lễ kính viếng, thọ tang đức Trưởng lão Hòa thượng thượng NGUYÊN hạ TỊNH, tự LƯU THANH, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên tân viên tịch.

Đại diện Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên có sự hiện diện của:

  • Hòa thượng Thích Phước Trí, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Trưởng ban Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Trưởng phái đoàn.
  • Hòa thượng Thích Minh Tâm, Quyền Chánh Thư ký Hội đồng Tăng già Bản thệ, Phó Trưởng ban Ngoại vụ Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam.
  • Hòa thượng Thích Thái Hòa, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Tổng Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên.
  • Hòa thượng Thích Chơn Trí, Thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên.
  • Hòa thượng Thích Từ Nguyện, Thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Đà Nẵng.
  • Thượng tọa Thích An Chơn, Thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Quảng Nam.
  • Thượng tọa Thích Phước Cần, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên.
  • Thượng tọa Thích Thái Tịnh, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên.
  • Chư tôn đức Ni thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam.

Đại diện cho Tổ chức GĐPTVN có: HTr Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó ban Điều hành BTT HĐHT Cấp Dũng GĐPTVN, Tổng Thư ký BHD Trung Ương GĐPTVN, HTr Cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, Phó ban ngoại vụ BTT HĐHT Cấp Dũng, Phó ban ngoại vụ BHD GĐPTVN trên Thế Giới, HTr Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Thành viên HĐHT Cấp Dũng, Tổng Thư Ký BHD GĐPTVN trên Thế Giới, Ủy viên Nội vụ BHD Trung Ương GĐPTVN, HTr Cấp Dũng Tâm Hương – Nguyễn Xuân Tín, Thành viên HĐHT Cấp Dũng, Trưởng ban BHD GĐPT Thừa Thiên, quý Huynh trưởng đại diện Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD GĐPTVN trên Thế giới, BHD Trung Ương GĐPTVN, BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại, cùng Huynh trưởng, Đoàn sinh đại diện cho toàn thể Lam viên trên toàn Thế giới đồng vân tập về Trúc Lâm Đại Thánh Tự chí thành tưởng niệm, thọ tang vị Thầy tôn kính của tổ chức GĐPTVN.

Chư tôn đức đã hướng dẫn phái đoàn thành kính dâng hương hoa, lễ phẩm cung tiến Giác linh, thành tâm niêm hương, đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Toàn thể phái đoàn kính dâng ba lễ cúng dường, Chư tôn đức tiễn biệt vị Pháp lữ đồng phạm hạnh, bao năm gắn bó Phật sự cùng nhau, phát huy bản thể hòa hợp, thanh tịnh của Tăng già làm nơi sở y cho tứ chúng, giáo dưỡng áo Lam truyền thống tấn tu. Đàn con áo Lam cúi đầu tận túc, thổn thức tâm cang, nhớ ơn nuôi dạy lệ hai hàng, tâm tang lãnh thọ.

            Than ôi!

            “Nhạn thương quê ải bắc

            Yến nhớ tổ gành nam

            Thầy nay về Bảo sở

            Ai? Sớm hỏi chiều tham!”

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

PHÓNG VIÊN TRANG NHÀ

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb