LỄ TUẦN CHUNG THẤT GIÁC LINH ĐỨC ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ TĂNG GIÀ BẢN THỆ thượng MINH hạ CHIẾU

 

Hôm nay ngày 24/6/2020 nhằm mùng 4 tháng 5 Canh Týmây trời bàng bạc gió lộng thơm hương, Thiền Tự Phật Ân rợp bóng áo Lam chúng con tề tựu về dâng hương Giác Linh Đức Đệ Nhị Thượng Thủ Tăng Già Bản Thệ, Ân Sư GĐPT VN, vừa qua 49 ngày tâm tang mật niệm.
Thật lành thay hạnh nguyện Bồ Tát đạo của ngài đã vì thương tưởng Ôn chẳng quản niên cao lạp trưởng, thân tứ đại suy vi vẫn vì sự trường tồn của GĐPT truyền thống nhận lãnh Đệ nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ để cho chúng con nương tựa làm pháp lý để bảo tồn mạng mạch nhà Lam phát triển ra trên toàn thế giới.
Hôm nay hơn 300 Huynh trưởng từ khắp các tỉnh thị về để cầu nguyện giác linh ôn cao đăng Phật quốc và chú nguyện nhập Xá lợi tro cốt mật tàng bảo tháp.
Ánh huỳnh y diệu chiếu của hơn 200 vị Hòa thượng, thượng tọa lưỡng bộ, quý Ni sư thành viên hội đồng Bản thệ Tăng già, Hội đồng Giáo giới GĐPT đã chấn tích quan lâm từ bi hộ niệm để buổi Lễ Cầu Siêu Bạt Độ tuần chung thất cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu và Lễ Mật Tàng Xá lợi tro cột nhập tháp an Giác Linh sư thập phần viên mãn.
Chúng con lắng lòng nghe HT. Thích Minh Tâm viện chủ Tổ Đình Phật Ân đọc đôi dòng tưởng niệm kính dâng giác linh Ôn. Những thăng trầm của thế cuộc của ngài, và hạnh ngộ tương phùng để thỉnh ngài về chứng minh Tổ Đình Phật Ân cho đến ngày Ôn quy tây diện Phật.
Lễ Nhập Tháp trang nghiêm kim quang mật tàng Xá lợi được đưa vào nhập tháp trong tiếng chú nguyện âm ba vi diệu pháp của quý ngài du dương thánh thoát.
Tăng đoàn Bản thệ từng bước nhiểu an đất tịnh, tiến về Tăng đường thọ Pháp Cúng dường Trai tăng. Thiền đường rợp ánh huỳnh quang như pháp cúng dường. Hòa thượng Thích Thái Hòa đãi lao Hội Đồng Tăng già ban thời pháp hồi hướng công đức cho đại chúng.
Chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài Hội Đồng nhị bộ pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu mãi mãi là bóng cây Bồ Đề cho chúng con nương tựa.

Nguyện cầu Giác Linh Đức Đệ Nhị Thượng thủ Tăng Già Bản Thệ cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb