GĐPT Khánh Ân tổ chức Vu Lan-báo hiếu

9c24ceecffeb00b559fa

 Vào lúc 7h, ngày 1/9/2020 nhằm ngày 14/7/ Canh Tý. Hơn 70 đoàn sinh của ngành Đồng, ngành Thiếu và 30 Huynh Trưởng của GĐPT Khánh Ân đã vân tập về Đoàn Quán của đơn vị tại chùa Quảng Châu để thực hiện các phật sự trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vì có nhiều khó khăn trong tổ chức các phật sự vì mùa dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần “ Tâm Hiếu là Tâm Phật “ toàn thể Htr và Đoàn Sinh của đơn vị đã cố gắng vượt qua mọi trở ngại để thực hiện các nghi lễ truyền thống của đơn vị. Trong ngày đầu tiên đã thực hiện được các Phật sự sau:

 – Lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 24

-  Lễ Hiệp kỵ truyền thống

- Lễ cúng dường an cư kiết hạ Chư Tôn Đức Tăng trong bổn tự

- Lễ Bông hồng cài áo

- Lễ khai mạc trại Mục-kiền-liên 26

  Qua các phật sự trong mùa Vu Lan Ban Huynh trưởng GĐPT.KÂ đã sách tấn đoàn sinh nỗ lực duy trì tu học và sinh hoạt vượt qua những khó khăn do ngoại cảnh trong mùa dịch bệnh này.

0dc64008710f8e51d71e

0e1e0ac73bc0c49e9dd1

2f842aaf1ba8e4f6bdb9

6bd4d7fbe6fc19a240ed

7cd8f819c91e36406f0f

9c24ceecffeb00b559fa

12f3e026d1212e7f7730

14ea2719161ee940b00f

44ad10102717d8498106

65bf6c7c5d7ba225fb6a

268c040c330bcc55951a

311fac489b4f64113d5e

1104b288858f7ad1239e

60948f43be44411a1855

968613542253dd0d8442

a5abfc0dc80a37546e1b

ae9df334c733386d6122

af772f8d188ae7d4be9b

c2b4b36782607d3e2471

c3399519a41e5b40020f

cd5d99b0aeb751e908a6

d911b0bb84bc7be222ad

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb