DANH SÁCH ỦNG HỘ LŨ LỤT MIỀN TRUNG ĐỢT II

 BHD.GĐPTBRVT Xin tán thán công đức của quý anh chị Huynh trưởng, các em Đoàn sinh tại các đơn vị, quý vị thân hữu hảo tâm đã phát tâm ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt

CÁC ĐƠN VỊ:

 1. ĐV KHÁNH THUẬN:                                              1.500.000
 2. ĐV KHÁNH QUANG A:                                          6.980.000
 3. ĐV KHÁNH TÍCH BỔ SUNG THÊM:                     366.000
 4. ĐV KHÁNH LÂM:                                                    2.700.000 (đã có ở danh sách 1)
 5. ĐV KHÁNH THỌ:                                                     1.500.000 (đã có ở danh sách 1)
 6. ĐV KHÁNH VÂN:                                                    17.100.000
 7. ĐV KHÁNH HIỆP:                                                     2.900.000
 8. ĐV KHÁNH LINH:                                                   15.000.000
 9. ĐV KHÁNH LƯƠNG:                                                4.200.000
 10. ĐV KHÁNH PHÚ:                                                      2.000.000
 11. ĐV KHÁNH TƯỜNG:                                                 8.000.000
 12. ĐV KHÁNH MINH:                                                    6.230.000
 13. ĐV KHÁNH TÂM:                                                       1.000.000
 14. ĐV KHÁNH LẠC:                                                       13.000.000

                  CỘNG                                                              82.476.000                                                          

* QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN – ÂN NHÂN:

12.CHỊ PHẠM PHƯƠNG UYÊN: 300 EUD =            8.120.000

13.CHỊ LOAN NGUYỄN:                100 USD =            2.330.000

14.CHỊ BÍCH LIÊN VŨNG TÀU:                                   1.000.000

15.CHỊ VÕ KIM LOAN:                                                      500.000

16.CHỊ MƯỜI NGÃI GIAO:                                               500.000

17. CHỊ HẠNH NGUYỄN LÊ:                                        2.000.000

18. EM THƯƠNG GỐM:                                                  300. 000

19. CHỊ MỸ QUÂN:                                                             500.000

20. ANH TÍNH (HUYNH TRƯỞNG):                            200.000

               CỘNG                                                              15. 450.000

            TỔNG CỘNG  82.476.000 + 15.450.000 =  102.926.000

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb