DANH SÁCH ỦNG HỘ LŨ LỤT MIỀN TRUNG ĐỢT III

Mua-Bao-Mien-Trung

BHD.GĐPT BRVT xin tán thán công đức của quý anh chị Huynh trưởng, Đoàn sinh các đơn vị. Quý vị thân hữu, quý vị hảo tâm đã phát tâm ủng hộ BHD.BRVT thực hiện chuyến cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.

DANH SÁCH ỦNG HỘ LŨ LỤT ĐỢT III

 • CÁC ĐƠN VỊ:
 1. ĐV KHÁNH QUANG B:  1.170.000
 2. ĐV KHÁNH ĐỨC:  8.110.000
 3. ĐV KHÁNH QUẢNG:  7. 100.000
 4. ĐV KHÁNH PHƯỚC BỔ SUNG THÊM:   800.000
 5. ĐV KHÁNH BỬU BỔ SUNG THÊM:  6.900.000
 6. ĐV KHÁNH KIM BỔ SUNG THÊM:   430.000
 7. ĐV KHÁNH THỌ BỔ SUNG THÊM:  500.000
 8. ĐV KHÁNH BIÊN:  4. 300.000
 9. ĐV KHÁNH LẠC BỔ SUNG THÊM:  4.050.000
 10. ĐV KHÁNH AN:   1. 700.000
 11. ĐV KHÁNH MINH BỔ SUNG THÊM:   2. 280.000
 12. HỘI ĐỒNG CẤP TÍN:   1.000.000

             CỘNG                                                                                   38.340.000

 • BAN BẢO TRỢ GĐPT. BRVT:
 1. TRẦN THỊ EM XUYÊN MỘC (XM):   1. 000.000
 2. TRẦN THỊ MỸ VÂN XM:   500. 000
 3. PHẠM THỊ MỸ VÂN XM:   200.000
 4. CHỊ HIẾU XM:   500.000
 5. NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG XM:   500.000
 6. PHẠM THỊ HOÀI THƠ XM:   300.000
 7. NGUYỄN THỊ NÀ XÀ BANG:   200. 000
 8. NGUYỄN VĂN TÌNH LÁNG LỚN:   1. 000.000
 9. PT DIỆU TÂM TP.HCM:   5.000.000
 10. TRẦN THỊ SƯ BÀ RỊA:    300.000
 11. NGUYỄN THỊ HUYỀN NHI BR:   300. 000
 12. PT DIỆU CHÚC TP.HCM:   2.000.000
 13. TÝ CHÁU DIỆU PHÚC TP.CHM:   2.000.000
 14. TRẦN THỊ CHẮT NGÃI GIAO:   500. 000
 15. TRẦN VĂN TIẾN (KIM LONG):   2.000.000

            CỘNG                                                                                 16.300.000

 • QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN – ÂN NHÂN:
 1. CHỊ NHÀN ( VẢI – SUỐI NGHỆ):   2.000.000
 2. CHỊ HUÊ (Ở ÚC):   8.000.000
 3. CHỊ TRƯỜNG (VẢI – SUỐI NGHỆ):   1.500.000
 4. ANH QUỐC (K. LINH):   7. 000.000
 5. BẠN ANH SƠN HẠNH (K. LINH):   7.000.000
 6. O DUNG SUỐI NGHỆ:   500.000
 7. BÁC TRỊNH CÔNG SUM:   400.000
 8. ANH LÊ LÝ:   200.000
 9. ANH MAI KIÊN:   100.000
 10. CHỊ BẠN CHỊ LAN ( K. LƯƠNG):   200. 000
 11. AC TÂM TRỮ (USD):   2.000.000
 12. ANH THÀNH TRUNG (VŨNG TÀU):   1.000.000
 13. ANH HÙNG ĐD BHD XM:   1.000.000
 14. NGUYỄN ANH TUẤN: 500USD = 11.150.000
 15. GĐ THẢO ẤP 8 NÔNG TRƯỜNG HÒA BÌNH: 1. 200.000
 16. THANH DUNG XUÂN SƠN:   300.000
 17. HẠNH TP.CHM:   500. 000
 18. CHỊ TÂM HB:   500.000
 19. BÁC HIỆU ĐỒNG NAI:   700.000
 20. DIỄM HÒA BÌNH:   200.000
 21. DÌ LAN HÒA BÌNH:   200.000
 22. DÌ VUI NÔNG TRƯỜNG HB:   100.000
 23. DÌ BÍCH PHÒNG HB:   200. 000
 24. CHỊ HẬU HB:   100. 000
 25. THỦY TIÊN TP.CHM:   200.000
 26. CHỊ GÁI DŨNG HB:   300.000
 27. QUYÊN HB:   100. 000
 28. CHỊ SƯƠNG:   100.000
 29. CHỊ DƯỜNG:   100. 000
 30. CHỊ VUI:  100.000
 31. CHỊ DUNG THÀNH NÔNG TRƯỜNG HB:   300.000
 32. CHỊ BÍCH:   200. 000
 33. CHỊ THÚY HỒNG HB:   100.000
 34. MẸ KIỀU VY:   100. 000
 35. AC LÂN BÉ NÔNG TRƯỜNG HB:   200. 000
 36. CHỊ QUY NÔNG TRƯỜNG HB:  100. 000

             CỘNG                                                                                       47.950.000

TỔNG CỘNG: 38.340.000 + 16.300.000 + 47.950.000 = 102.590.000

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb