GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định Lực

138295443_754274478544852_1747654178023657540_n

Vào lúc 8 giờ ngày 10.10.2020  kỳ thi kết khóa các bậc học Huynh trưởng Kiên, Trì, Định, Lực của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức tại chùa Lạc bang, Châu Đức. Anh Tâm Dưỡng-Nguyễn Văn Nuôi, đại diện Nghiên huấn  BHDT Ư về giám sát Hội Đồng thi bậc Lực và chủ tọa lễ khai mạc, đồng chủ tọa lễ khai mạc có anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD.BRVT, cùng với sự hiện diện của quý anh chị trong Hội Đồng Giám thị kỳ thi bậc Lực và Hội đồng giám khảo kỳ thi Kiên-Trì-Định năm 2020. Các huynh trưởng thí sinh về tham dự kỳ thi có 30 thí sinh bậc Lực, 16 thí sinh bậc Định, 8 thí sinh bậc Trì, 49 thí sinh bậc Kiên.

Sau lễ khai mạc các thí sinh được hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm và tự luận. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, các thí sinh đã thực hiện phần bài làm trên tinh thần tự giác dưới sự giám sát của huynh trưởng giám sát và các giám thị.

 Đến 12 giờ phần thi viết của tất cả các bậc đã hoàn tất. Hội Đồng Giám thị bậc Lực niêm phong bài thi gửi cho huynh trưởng giám sát về BHDTƯ chấm bài. Riêng kỳ thi của huynh trưởng  bậc Kiên, TrÌ, Định,  thì chỉ  riêng bậc Định vì chỉ thi chuyển tiếp năm học nên sau khi thi viết xong các thí sinh ra về. Buổi chiều là phần thi vấn đáp, khảo trạm dành cho các bậc Kiên và Trì. Các thí sinh phải qua bốn trạm gồm các bộ môn Phật pháp, Kiến thức phổ thông, Hoạt động thanh niên và Văn nghệ.

Đúng 16 giờ kỳ thi kết khóa Huynh trưởng Kiên, Trì, Định, Lực GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 đã hoàn thành viên mãn.

VP.BHDBRVT

138022370_378452779911268_4734084173535814894_n

137690555_1084827021959454_8285198268259070584_n

138057121_269726214563055_993703045263681957_n

138092589_244597810431182_12867419156233270_n

138097250_784016742461758_4994227524467273011_n

138117492_223058179434943_327660766942747595_n

138108588_2850695668542758_6349319525357485979_n

137654750_400329931264841_3052815347356075149_n

138054539_2786562971617594_2105569552782959663_n

137322574_3376449822467418_8181600123927185886_n

138159571_412859033284864_824390099324211992_n

138070716_1423710567987827_2588967012333015441_n

138318961_454473305575422_7363297389978124252_n

138079395_1066104510483540_2508226262539300464_n

138061558_211443937321012_4721155486555704906_n

138135848_1373175573016790_9124223319385303177_n

138079395_4977931325582780_6823494737576079540_n

138078190_774551199798602_5643203134942177246_n

138039261_205577717868838_5315643411323086907_n

138033988_187906596366972_1004667869219097372_n

136960038_3836454766417817_6795664610717325781_n

137690555_1084827021959454_8285198268259070584_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb