BHD Bà Rịa Vũng Tàu chúc tết Chư Tôn Đức

145847013_954143258453777_1058270427229141276_n

Theo truyền thống hằng năm, mỗi lần Tết đến xuân về Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức phái đoàn đến các trú xứ của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Gìà Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Chư Tôn Đức  Cố vấn giáo hạnh, Ân sư của GĐPT để đảnh lễ Tam Bảo, thăm viếng và thỉnh an Chư Tôn Đức, chúc mừng khánh tuế của quý ngài. Năm nay tình hình dịch bệnh covid-19 đang bùng phát trở lại ở một số nơi trên ất nước nhưng tại địa phương chưa có gì xảy ra nên BHD BRVT đã tập trung thành viên BHD để  đến thiền viện Toàn Giác, Đồng Nai để vấn an Hòa thượng Viện chủ, Phó Thượng Thủ HĐTGBT.GĐPTVN, thăm vấn an Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, thành viên HĐGG.GĐPTVN, về chùa Phật Ân thăm vấn an Hòa Thượng viện chủ chùa Phật Ân, thành viên HĐTGBT GĐPTVN, đồng thời đến các trú xứ thăm viếng thỉnh an Chư Tôn Đức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong hai ngày 02,03/2/2021.

Tại các trú xứ đoàn đã cúng dường lễ phẩm, đảnh lễ Tam Bảo, thỉnh an và chúc tết Chư Tôn Đức. Đoàn của BHD đã được Chư Tôn Đức Tăng, Ni đã hoan hỷ đón tiếp, thăm hỏi, trao đổi công tác phật sự  và sách tấn tinh thần tu học, phụng sự đạo pháp của huynh trưởng và đoàn sinh trong tinh thần thầy trò thắm tình đạo vị

VP.BHDBRVT

145760261_330971284886480_5197620735087702728_n

145988604_3223007387799030_3572480948008362781_n

143982750_249564456607408_5246206614484770720_n

146096455_157059149395071_4235852684010897329_n

145697825_261831895377313_1518630773453920862_n

145847013_954143258453777_1058270427229141276_n

145490164_245016973816078_5352622999748235800_n

145633905_2512586132380783_4775304901320239900_n

145652886_435347264189405_1409271768130546542_n

145703391_254774099600422_1721695516840529191_n

145495522_736772960291222_7052770015854774737_n

145735535_3862436100510540_3116648543991056733_n

145744286_252169593019157_6676581297989959700_n

145509276_994682521061333_7377014411573437680_n

146081241_1082441695563945_5062601302506575099_n

146748383_1332219740477369_2082160694044253622_n

146748383_1332219740477369_2082160694044253622_n

146115263_917349995684841_9084428886384941404_n

146124945_265509881621826_2082326186690567851_n

145944659_479832763393526_6943061263754844939_n

145850303_752802662012718_6668081627532005299_n

145462315_728599477806017_613808446452372481_n

145537297_2945882512312359_7241026072279661162_n

145979414_136785948269146_1018248267025334491_n

 

146124940_178296154085181_8719559386781791883_n

146274610_2726937767566963_1563829871309723666_n

146251944_689879891708022_2849432744117589940_n

145811355_259856795497031_7552534777976072927_n

 

146376316_158218759270839_5915686357243287394_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb