THƯ CHÚC TẾT Xuân TÂN SỬU – 2021

Anh-Chau-90z

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

VPTB: 18 Thi Sách, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

                                                email: tinchau09@gmail.com

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Kính bái bạch: Chư tôn đức Ân sư Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, Chư tôn Hòa thượng, Chư tôn Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Đức Ni chứng minh.

Kính thưa: Quý Huynh trưởng Hội đồng Cấp Dũng, Quý BHD, Quý Bảo trợ, Ân nhân Hảo tâm, Quý Thiện hữu tri thức, Cựu Huynh trưởng, Gia đình Thân quyến của Lam viên, cùng toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN các cấp trên Thế giới.

Ngày đầu xuân Tân Sửu 2021trở về, trong thời khắc thiêng liêng mừng năm mới, cung đón ngày Khánh đản của Đức Từ Thị Di Lặc tôn Phật, với tất cả lòng hoan hỷ, và tâm hiếu kính, chúng con cung kính đảnh lễ thù ân, nguyện khắc lòng tứ ân thâm trọng đã trưởng dưỡng Tổ chức GĐPT Việt Nam trên toàn Thế giới hội đủ thắng duyên, thành tựu Phật sự, nuôi lớn tâm nguyện Bồ đề nơi mỗi Huynh trưởng, Đoàn sinh chúng con.

Anh Chị Em Lam viên quý mến!

Năm 2020 đã đi qua với những biến động trên khắp địa cầu, và trên quê hương Việt Nam chúng ta. Dịch bệnh, thiên tai,…vẫn đang còn đó, và hết sức nguy hiểm đến đời sống nhân loại, đây chính là hồi chuông cảnh báo người con Phật thấy rõ vô thường, mà nỗ lực tấn tu, sống đời thiểu dục, tin sâu nhân quả, giữ gìn tự thân và trang nghiêm quốc độ bằng sự Tinh tấn thực hành Bi – Trí – Dũng.

Pháp hành tinh tấn mà mỗi Lam viên chúng ta phải dốc lòng thực hiện đó là: phát triển Bồ đề tâm, soi rọi lại tự thân để sám hối lỗi lầm, giải trừ ngã chấp, nuôi lớn đời sống tỉnh thức, thực hành đầy đủ châm ngôn Bi – Trí – Dũng, để Từ bi xóa bỏ hận thù, giải khổ trao vui, thắp đèn Tuệ xóa tan đời sống tối tăm, mang đến cho chúng sanh nguồn năng lượng không sợ hãi, khiếp nhược bằng đức Dũng. Thực hành pháp tinh tấn, chúng ta không chỉ có tụng đọc nhiều kinh điển mà phải sống theo lời Phật dạy, làm nhiều Phật sự mà không quên tâm nguyện Bồ đề, siêng gánh vác công việc nhà Lam mà không rời lý tưởng Bồ tát hạnh. Có như thế thì khẩu hiệu tinh tấn mới chính là đời sống, và đưa mỗi Lam viên chúng ta cất bước trên con đường cao rộng, vượt thắng chướng duyên, xây dựng Tổ chức vững mạnh, và đưa đến sự thành tựu sứ mạng phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và Nhân loại

bằng sức mạnh tinh tấn nơi mỗi Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN, có như vậy chúng ta mới báo ân trọn vẹn, xứng đáng là người Phật tử chân chánh, gìn giữ mùa xuân cho Tổ chức chúng ta.

Kính bạch Chư tôn đức, Kính thưa quý liệt vị

Mừng xuân Vạn Hạnh, Tân Sửu 2021, chúng con kính nguyện:

CHÁNH PHÁP TRƯỜNG TỒN THẾ GIỚI AN HÒA

DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ

HOA BI – TRÍ – DŨNG NỞ KHẮP ĐỊA CẦU CHÚNG SANH AN LẠC.

Chúng con thành tâm kính chúc Chư tôn đức:

PHƯỚC TRÍ TRANG NGHIÊM BẢN NGUYỆN VIÊN THÀNH

Trân trọng kính chúc quý liệt vị cùng toàn thể Lam viên GĐPT VN trên Thế Giới:

SÁU THỜI AN LẠC THÀNH TỰU SỞ NGUYỆN

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

PL.2564, ĐàLạt ngày 05 tháng 02 năm 2021 

Nguyên Tín – NGUYỄN CHÂU

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb