BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Thọ cấp Tấn – năm 2021

“…Huynh trưởng là người đóng vai trò cốt cán và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức, là người mang tính chất đặc thù mà khả năng và đạo đức không thể tách rời, tri thức và kinh nghiệm phải nương nhau, là người tự nhận trách nhiệm và hoàn thành trách nhiệm, có kỷ luật và chịu sự huấn luyện.  Thọ cấp để trao cấp, trao trách nhiệm là sự đánh giá và xác nhận một cách đúng đắn, vô tư. Bởi lòng nhiệt tâm phục vụ tổ chức Gia Đình Phật Tử là góp phần hoằng dương Chánh pháp, cũng là cơ hội để Anh Chị phát tâm lập nguyện thăng tiến cho chính mình và cho tổ chức trên bước đường phụng sự…” (Theo chương Mở đầu của Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam).

Trên tinh thần và ý nghĩa đó, vào lúc 05 giờ ngày mùng 7 tháng 3 năm Tân Sửu (nhằm ngày 18.4.2021), tại Đại hùng bửu điện tu viện Quảng Hương Già Lam, Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam đã tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho 16 Huynh trưởng tân thăng trong niên khóa 2020.

Đạo tràng Lam viên trang nghiêm cung nghinh Chư tôn thiền đức thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam quang lâm chứng minh: HT đạo hiệu thượng Thanh hạ Huyền, HT đạo hiệu thượng Đức hạ Thắng; TT đạo hiệu thượng Khế hạ Đạo.

Chứng tri và tham dự buổi lễ thọ cấp Tấn, có sự hiện diện của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành-Lê Văn San, Phó trưởng ban Thường trực Hội đồng HTr cấp Dũng GĐPT.VN, Phó trưởng ban Điều hành Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT.VN; cùng quý anh chị Huynh trưởng thành viên Hội đồng HTr cấp Dũng GĐPT.VN, quý anh chị Huynh trưởng Ban viên Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT.VN; quý anh chị Huynh trưởng đại diện Ban Hướng dẫn các GĐPT Thừa Thiên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Định.

Lễ thọ cấp Tấn được cử hành trang nghiêm với đầy đủ tiết thư khoa nghi. Sau nghi thức tụng Kệ Thủ Lăng Nghiêm, cử bài ca Sen Trắng và các tiết thứ hành chánh; HTr Phó Tổng thư ký BHD.TƯ tuyên đọc Quyết định của BHD.TƯ GĐPT Việt Nam công nhận 16 HTr tân thăng cấp Tấn; HTr Ủy viên Nội vụ BHD.TƯ tuyên đọc bổn phận, trách nhiệm của Huynh trưởng hàng cấp Tấn được quy định trong Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Sau đó, các Huynh trưởng tân thăng quỳ trước Đại hùng Bửu điện tuyên dâng lời phát nguyện thọ cấp, đó chính là tự phát Bồ Đề tâm nguyện nhằm thăng tiến tự thân và góp phần thăng tiến tổ chức GĐPT Việt Nam.

Thừa ủy nhiệm của HTr Trưởng ban BHD.TƯ GĐPT Việt Nam, HTr cấp Dũng Nguyên Hoành-Lê Văn San, Phó trưởng ban Điều hành Ban Hướng dẫn Trung ương thay mặt cho Tổ chức công nhận lời phát nguyện và ban huấn từ sách tấn các HTr tân thăng.

Sau phần trao Quyết định và gắn phù hiệu cấp Tấn cho HTr tân thăng, Thượng tọa đạo hiệu Thích Khế Đạo đại lao cho Chư tôn đức ân sư hiện tiền chứng minh, ban đạo từ. Thầy dạy: “…hơn lúc nào hết, các HTr tân thăng cấp Tấn cần phải tinh tấn tu học, làm tròn bổn phận và trách nhiệm, hy hiến dấn thân trên con đường còn nhiều gian nan thử thách để phụng sự mục đích, lý tưởng cao cả của Tổ chức GĐPT Việt Nam…”.

Sau nghi thức tuyên tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Hồi hướng công đức, Lễ thọ cấp Tấn niên khóa 2020 viên mãn hoan hỷ lúc 06 giờ 15 cùng ngày.

Ban Biên tập Trang nhà thực hiện.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb