THÔNG BÁO V/v: Phổ biến chi tiết hai lớp học thính pháp online cho Huynh trưởng

     z2722200219404_00dc08f28c92503c482a932577356024

 

THÔNG BÁO

V/v: Phổ biến chi tiết  hai lớp học thính pháp online cho Huynh trưởng

-Kính gởi:  Quý anh chị Huynh trưởng các cấp

Nhằm tạo điều kiện cho hàng huynh trưởng trong tỉnh tăng trưởng đạo tâm, củng cố kiến thức nội điển trong giai đoạn dịch bệnh này. BHD đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhuận Châu Thành viên HĐGG.GĐPTVN chia sẻ pháp thoại trong các lớp học trực tuyến của huynh trưởng.

Theo tinh thần văn thư số 21.028 đã phổ biến về điều kiện và đối tượng tham gia hai lớp học nói trên. Nay VP.BHD thông báo chi tiết về hai lớp học như sau:

  1. Lớp A dành cho HTr đang học từ bậc Kiên, Trì, Định:

-Thời gian học: Từ 8 giờ ngày 10.9.2021 theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Google Mett do BHD cung cấp đường link online

- Đề tài: MỞ và CHO (Opening and Giving): Nội dung chính ứng dụng điều luật thứ hai của GĐPTVN: “Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống” vào thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực trong hoàn cảnh  xã hội hiện nay theo tinh thần Phật pháp mà anh chị đã được học từ Tứ nhiếp pháp, Lục độ ba-la-mật (bố thí), Tứ vô lượng tâm. Theo trình tự như sau:

- Thầy chia sẻ pháp thoại: 45’- 60’

-Anh Đào Nhã Phương và chị Nguyễn Thị Phượng trợ giảng và điều phối chương trình

- Học viên trao đổi, đặt vấn đề, nêu thắc mắc, chia sẻ…,  hai anh chị HTr trợ giảng  lắng nghe ghi nhận  điều phối chương trình trong 15’

-Tóm tắt lại các vấn đề chia sẻ thầy sẽ mời hai vị trợ giảng trình bày giải đáp một số vấn đề học viên nêu (15’)

-Thấy kết luận (5’)

-Hồi hướng

  1. Lớp B dành cho HTr đang học từ bậc Lực trở lên và thành viên BHD

-Thời gian: từ 8 giờ ngày 25.9.2021 theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Google Mett do BHD cung cấp đường link online

-Đề tài: Ứng dụng Trực tâm, Thâm tâm, Bồ-đề tâm trong bối cảnh ngày nay: Đây là tư tưởng chủ đạo trong kinh Duy-ma-cật, cũng là cốt tủy trong hành hoạt của hàng Huynh trưởng GĐPT, quyết định sự tồn vong của GĐPT trong tương lai. Trong bối cảnh xã hội đầy biến động hiện nay, người học Phật ứng dụng những tinh túy  trong Phật pháp nầy như thế nào?

-BHD mời anh Trần Công Lộc và chị Cao Thị Liên Minh thuộc BHDTƯ trợ giảng

-Anh Tâm Lễ điều phối chương trình

-Trình tự buổi pháp thoại giống như lớp học A đã trình bày ở trên

Lưu ý: Quý anh chị học viên cần tham khảo đề tài  của từng lớp học đã nêu rõ trong thông báo này để tiếp thu bài pháp thoại được tốt và chuẩn bị những vấn đề còn thắc mắc hoặc chưa am tường để tham gia hội thoại cho buổi học được sinh động.

(Mặc dù phân chia lớp học để đề tài phù hợp với từng đối tượng chính, nhưng anh chị huynh trưởng có thể tham dự cả hai lớp học để tăng trưởng kiến thức nội điển)

– Chị Trần Thị Tâm Hiếu, anh Đào Nhã Phương phụ trách kỹ thuật, cấp mã code cho thầy và học viên, nắm danh sách và số lượng học viên tham gia của cả hai lớp học.

VP.BHDBRVT

 

 

 

 

 

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb