LỚP HỌC HUYNH TRƯỞNG CỦA GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

z2876547805234_991001dbbaa21efaefe92458245f3cdb
Vào lúc 8 giờ ngày 25.10.2021 buổi học thứ hai của lớp học huynh trưởng ( lớp B) của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Lớp học huynh trưởng được nghe Thượng tọa Thích Nhuận Châu, thành viên HĐGG.GĐPTVN thuyết giảng về đề tài: “Theo bước Thiện Tài Đồng Tử” trong PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI-KINH HOA NGHIÊM.
Lớp học đã có 64 huynh trưởng học viên tham gia , ngoài ra còn có sự hiện diện của hai huynh trưởng trợ giảng là anh Minh Trung-Đặng Viên Ngọc Trai, chị Tâm Tăng-Ngô Thị Cúc, sự tham gia cùng tu học của chị Diệu Lãng-Nguyễn Thị nguyệt.
Đề tài “Theo bước Thiện Tài Đồng Tử” trong phẩm Nhập Pháp Giới-Kinh Hoa Nghiêm thể hiện tinh thần phát Bồ-đề tâm và chí nguyện tham cầu học đạo với thiện tri thức trong mọi thành phần xã hội của Thiện Tài Đồng Tử rất phù hợp với lý tưởng của người huynh trưởng GĐPT, vì đó cũng là cũng là hạnh nguyện của người Huynh trưởng trên hành trình tu học và thực hiện hạnh nguyện bồ-tát phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng và xã hội.
( Hình ảnh cuối cùng là đề tài tự luận kỳ này. Quý anh chị huynh trưởng đọc kỹ để thực hiện luận văn nhé)
VP.BHDBRVT
z2876547805234_991001dbbaa21efaefe92458245f3cdb
z2876547849877_51b8f2e51cde671c9881231bab4dc461
z2876547849750_bab0c2de20ad140d30eed35845bab859
z2876547807823_c577efdb60867dd9c54cc1958ed1a951
z2876547812586_f50ee67300cff6d5caf957abbd861b5f
z2876547814991_2fe3c4d9f453b76dcb465fd017a5cd05
z2876547820851_264fa1f34c2fb797633e208c4e3d6917
z2876547821097_3bc770d8f0a7743ecc4ab29afac786c0
z2876547822106_5268758455d2628b446beedd82adcfce
z2876547825163_cf2e61e9b27dee919bc66414abb5085c
z2876547828496_14224fea5f3dd4d63ae8933c58a62a99
z2876547835209_472235dff70d75b7d240d350ca5b4d29
z2876547835320_2335891a27eb4ffbdc817b16fc271db5
z2876547839175_e670db185768f05e54eec474d89cc77d
z2876547839288_8c7d36f55649e7b89d2b883426fa4dc5
z2876547841449_c01130da05e2bad999246b25a1f28ea9
z2876547815821_6d6be1799a87f1254b9695ad32f883b5
z2878662496959_76ee234d1a7ae0fa081e83aa434ccfb6
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb