LỚP HỌC PHẬT PHÁP CĂN BẢN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

z2954838108169_01a44173ab9e2ea22f9a66cf5babaa02
Thực hiện kế hoạch tu học trường kỳ dành cho Huynh trưởng bằng hình thức trực tuyến phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại. BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhuận Châu, thành viên HĐGG.GDPTVN giáo thọ sư để giảng giải Phật pháp trong các kỳ tu học. Sau hai tháng tổ chức hai lớp học Phật pháp cho Huynh trưởng trong tỉnh. Lớp A dành cho HT từ bậc Định trở xuống, lớp B dành cho HT từ bậc trở lên. Nay tổ chức chung cho hai lớp học trên thành một lớp học Phật Pháp Căn Bản và sẽ được học mỗi tháng/kỳ.
Vào lúc 8 giờ ngày 21.11.2021 buổi học đầu tiên với đề tài: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP đã được thầy giáo thọ chia sẻ một cách tường tận các quan niệm về nghiệp của Triết học-Ấn Độ giáo, quan điểm về nghiệp theo tín lý Thiên Chúa Giáo và quan điểm về nghiệp theo Nho giáo và quan điểm về nghiệp theo Phật giáo.
Sau phần giảng, Thầy cũng dành thời gian để học viên tương tác, nêu quan điểm của mình đồng thời thầy giải thích những đều chưa được hanh thông để học viên hiểu một cách tường tận.
Buổi học đã thu hút trên 100 HTr học viên tham gia với tinh thần cầu học và hoan hỷ.
VP.BHDBRVT
z2954838058317_27f211be0c900efea8f65656ae98bee3
z2954838059789_03d81fd7b808ec53fd1dfc10518c682a
z2954838064972_ad32e9d3d11998138ca1989157600016
z2954838065357_65e93ded7611ba634fe78bd999c2560c
z2954838072626_0b8e5cbc6dbe024bc903bbd79e991c16
z2954838073531_0271d113f174427a7ea3f0d40c4d4f6a
z2954838081547_9818b9b51b84bf126a59860ac8d3e051
z2954838090570_bb0af1243dec04c945c174f60f6de24e
z2954838095179_a6bb0b2db342f9998e76ba68c2450e58
z2954838095923_57a6d62ebc270cb676eebac256e6ed83
z2954838097723_3f6a879999a93764a3845badf19c630a
z2954838103268_9d18b76f726503ee664c43f043428c1b
z2954838108169_01a44173ab9e2ea22f9a66cf5babaa02
z2954838110810_df6c400ba91d03c65de7595207fb5dad
z2954838685864_12df3aa7bdfb5d874585bf60537a55ea
z2954838690852_8e8aba454aa5dd68afa86d5b7107cd60
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb