Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ ADI-ĐÀ PHẬT
Vô cùng kính tiếc hay tin:
z3288377569634_3245a1469b71d281d2d0f099db950063
HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc;
– Thành viên Hội đồng HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam,
– Nguyên Uỷ viên Tổ kiểm BHD.TƯ GĐPT Việt Nam,
– Nguyên Đại diện BHD.TƯ GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán,
– Nguyên Trưởng ban Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
Xả bỏ báo thân lúc 02 giờ ngày 24.3.2022 (22/02/Nhâm Dần). Hưởng thọ 85 tuổi.
Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG: TÂM ĐẮC-PHAN VĂN NGẬC VÃNG SANH MIỀN TỊNH CẢNH
BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb