GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU VIẾNG TANG.

z3289273515847_fa0f2cbf9e4750dc93895fdf5e3158da
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT
Như tin đã đưa:
Vô cùng kính tiếc hay tin:
Thượng tọa Thích Nhuận Thanh, trú trì chùa Bửu Lâm, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, Ân sư GĐPT Khánh Lâm
Sau một thời gian bệnh duyên đã viên tịch vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 22.3.2022
(Nhằm ngày 20.2. Canh Dần tại chùa Bửu Lâm, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, BRVT).
Vào lúc 15 giờ ngày 24.3.2022 Ban Hướng Dẫn, BĐD.BHD tại huyện Xuyên Mộc, Ban Huynh Trưởng các GĐPT trong tỉnh đã đến tại Giác linh đài tại chùa Bửu Lâm để kính viếng giác linh, dâng lời cầu nguyện giác linh Thượng tọa Cao đăng Phật Quốc.
Đồng thời kính lời phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.
VP.BHD.GĐPTBRVTz3289273417993_f6b78b4b82a8b2acef7fc57013bcea6f
z3289273432564_2dc8da55ca8e2ce2ac11a8b6f3a9dc14
z3289273455308_eb079f362b86f8b32a184124771b3214
z3289273515847_fa0f2cbf9e4750dc93895fdf5e3158da
z3289273545484_31d6eaeb9d1b418697da0bbe5271e34c
z3289273626544_0bd87a2a638d1a6403ee06481f25fa7d
z3289273644571_d254ee564fc7d712b4db3f5d481c932d
z3289273662534_b2d8c21dfa5debf016711e461d82e189
z3289273698366_93c2242550ed8c4b61f909e863414297
z3289273763993_4d195cd8295618c8ca1b0996a9b6932f
z3289273798668_67befb0a32d50768ca26f08f973722ef
z3289273818809_1840c85b71e02725687874e1b2567ae7
z3289273820407_5c40b71e42df18c83faa9b5e21da4cee
z3289273820408_842dee34ed0d3b11b9590ac21cf274d9
z3289273832520_99bc1b00971a6688fc1edc24bdac01da
z3289273832531_905ea76c4a38bc5634c7457a54446bec
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb